Kalske Marja  . LUONNON APU 2006.  Uotilainen kylpyläperinne

Esipuhe (sitaatti)

Tieto kumuloituu. Uudet oivallukset rakentuvat aikaisempien varaan silloinkin, kun ne kyseenalaistavat tottuja uskomuksia.

JUHO UOTI (1862- 1920) perusti hoitosysteeminsä perinteisiin keskieurooppalaiseen vesihoitotraditioon. Koululääketieteeseen hän suhtautui kriittisesti. Mitään aiemmin käytössä ollutta luontaishoidon menetelmää tai ajattelutapaa hän ei hyväksynyt kuitenkaan itsestäänselvyytenä, vaan muokkasi vanhoja menetelmiä käytännön kokemustensa ja suomalaisten olosuhteiden pohjalta.

AUGUSTA UOTI (1863- 1936) esiintyi miehensä oppien kannattajana, mutta itse asiassa hänkin kehitti hoitoja, näkyvimmin perustamalla kylpylöitä ja kouluttamalla yhä uusia luontaishoitajia. Augusta Uotin ansiosta traditio säilyi ja voimistui.

Seuraava polvi modernisoi hoitomuotoja, ennen kipeätkin suhteet koululääketieteeseen paranivat. KAUKO UOTI ( 1898- 1979) toi traditioon keskieurooppalaiselta lääketieteeltä ja varsinkin yhdysvaltalaiselta naturopatialta omaksumiaan ajatuksia.

KIRSTI UOTIN ( s. 1950) aikana Uotin kylpylässä elää vuosisatainen perinne 2000- luvun hengessä. Kylpylä- ja vesihoitotraditiota kantaa ajatus ihmisen psykofyysis-sosiaalsiesta olemuksesta. Ihminen ei elä yksin leivästä.

Mikä koskee hoitotraditioita, koskee myös historiankirjoitusta. Tieto kumuloituu. 1980 Irma Grönlund mainitsi minulle ensi kerran, miten naiset ovat vaikuttaneet Uotin tradition kehitykseen, miten nimenomaan Augusta Uoti on perustanut kylpylät. Kirsti Uotin ohella Irma Grönlund on kirjoittanut ensimmäiset analyysit Uotien hoitotraditioista. Ritva Mäkelä on jatkanut aiheen käsittelyä. Tältä pohjalta minun on ollut hyvä kehittää analyysiä edelleen. Työni edellytyksenä on ollut Kirsti Uotin asiantuntemus ja Uotien arvokas arkisto, jonka tietoja olen täydentänyt varsinkin Työväen Arkistosta, SKS.n Kansanrunousarkistosta ja Helsingin yliopiston arkistosta saamillani dokumenteilla. Tietotekniikan ongelmat selvinneet Erkki Salon avustuksella, ja hän on auttanut myös lähdekirjallisuuden etsimisessä. Esitän parhaat kiitokset kaikille työssä mukana olleille.

Keltavuokkojen kukkiessa

Lempäälän Kuokkalassa 20.5. 2006 Marja Kalske

Tämä Luonnonapu ilmestyi Lempäälän Luonnonparantolan eli Luontaiskylpylän 80- vuotis juhliin Sivuja on 47. ISBN 952-92-0554-6. kirjassa on kuvia. 30.

Tässä vihkosessa on runsas lähdeluettelo:

1. Achté Kalle- Rantanen Jorma -Tamminen Tapani: Luontaishoidon isä Tohtori E.W. Lybeck. Elämänmäen parantaja. Rfecallmed. Jyväskylä 1996.

2. Bergmark, Mark: Bad och bot. Badet, vattenläkekonsten och kurorterna. Stockholm 1959.

3. Dal Maso, Leonardo B: Rome of the Caesars. Firenze 1986.

4. Forsius, Arno: endeeminen malaria Suomessa. Suomen Lääkärilehti 46/ 2001, vsk. 56.

5. Glaser, Hugo: Lääketieteen voittokulku. Suom. Heikki Tolsa. Jyväskylä 1959.

6. Grimberg, Carl: Kansojen historia.

7. Grönlund, Irma: Augusta uotin syntymästä 130 vuotta. Lempäälän Joulu 1993 ( s. 15-17). Toim. Ritva Mäkelä. Lempäälä 1993.

8. Hattula, Markku-Seppälä, Arto: Runni. Sata vuota vettä ja väkeä. Lomayhtymä ry. Helsinki 2004.

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Naturopathy

10. http://www.naturalhealth.org/tradnaturo

12. http://www.yle.vankileirien Suomi. Juontaja/tuottaja kari Mokko. 25.5. 2004. TV2.

13. Humina: Augusta <uotin elämäntyö. Naisen ääni no 12/1935.(s. 1919-1920)

14. HYKA: Helsingin Yliopiston keskusarkisto. Helsingin Yliopisto.

15. HYY= Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta.

16. Iakovidis, S.E: Mycenae-Epidaurus. Argos-Tiryns-Nauplion. Athens 1978.

17. KLT = Kannatusyhdistys luontaista terveydenhoitoa varten.

18. Kneipp, Sebastian: My Water Cure. Tested for more than 40 years. Kempten 1894.

19. KRA = Kansanrunousarkisto. SKS. Helsinki.

20. Krohn, Aarni: Elämän lomassa. Suomalaisen loman historia. Lomaliitto 1991.

21. Kuhne, Louis: kolera, vatsatauti ja muut samantapaiset taudit, niiden ilmeneminen, lääkkeetön käsittely ja parantaminen. Sairaala 1909.

22. Kuhne, Louis: Kasvoilmeoppi taikka uusi taudintutkimustapa, jonka avulla opitaan tuntemaan ruumiin taudintila. Näköispainos. Hämeenlinna 1990 (1910)

23. Kupiainen, Unto: Aaro hellaakoski. Ihminen ja runoilija. Porvoo 1953.

24. Lempäälän Luontaiskylpylä 1926- 1996. Lempäälä 1996.

25. LHT= Luontaishoitajien kokous.

26. LLKA= Lempäälän Luontaiskylpylän arkisto. Lempäälä.

27. Loukamo, Urpo: Papula ja papulalaiset. Viipurilainen kertoo viipurilaiselle. Toimittanut Pentti Rousku. Wiipuri-Yhdistykset r.y. Helsinki 1989.

28. Lounela, Pekka: Ken talonsa jättää- Arvid Järnefelt. Helsinki 1977.

29. Lugli, Giuseppe: Kylpyjä ja virkistystä kaikille. Rooma ja sen suuruuden aika (91-101). Suom. Liisa Voionmaa. Porvoo-Helsinki 1967.

30. Mattila, Tiinaliisa: Mikko Oinonen. Ars Suomen taide 4 (56-63). Toim. Markku Valkonen, Olli Valkonen. Porvoo 1985.

31. Mäkelä, Ritva (toim): Lempäälän Luontaiskylpylä 1926- 2001. Vedestä voimaa. Lempäälä 2001.

32. Mäkinen, Martta: Haastattelu 1972. Tampereen Yliopiston Kansanperinteen Laitos. Tampere.

33. Pesonen, Niilo: Piirilääkärinä Suomessa 1800-luvulla. Porvoo-Helsinki-Juva 1990.

34. Puottula, Raimo: Naantalin kylpylaitos. 1863- 1963. 1963 Turku.

35. Sallila, Pekka: Sähköpostikirje 2006. Kirjoittajan hallussa.

36. Selänniemi, Tom: Matka ikuiseen kesään. Kulttuuriantropologinen näkökulma suomalaisten etelänmatkailuun. SKS.n toimituksia 649. Helsinki 1996.

37. Sihvo, Hannes: Kivi, vesi, sauna ja kylpyhoidot. Ihmisiä, ilmiöitä ja rakenteita historian varassa (268-278). Studia Carelica Humanistica. Toim. Jukka Korpela, Tapio Hämynen ja Arto Nevala. Joensuu 2001.

38. SKS= Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

39. Stief, Carl. Slaavilainen kirjallisuus. Kansojen kirjallisuus 9 (452-567). Suom. Kyllikki Villa. Porvoo-Helsinki-Juva 1978.

40. Suomen Kuvalehti. 30.6. 1917. No 36.

41. Tammsito, Tapani – Tammisto Christine. Lääketiede Suomen sanomalehdissä 150 vuotta sitten. Duodecim 1998: 114: 2473-9.

42. Tommila, Päiviö: Helsinki kylpyläkaupunkina 1830- 1950-luvulla. Helsinki-Seura 1982.

43. TMT= Töväen Muistitieto-kokoelma.TA.

44. TA= Työväen Arkisto. Helsinki.

45. Ukkola (os. Sippola) Annikki. LVS 1991.

46. Uoti, Juho: Kirje SKS:n Kansanrunousarkistolle 22.1. 1887.

47. Uoti, Juho. Johannes. Uuden Liiton Herran, Voidellun Jeesuksen Pyhä Historia Herran Tahdon Mukaan. 1908. Tampere.

48. uoti Juho (Johannes): Kotiopas terveydenhoidossa. Tampere 1912.

49. Uoti, Juho: Mitä Luontainen terveyskunta tahtoo? Helsinki 1914.

50. Uoti, kauko: haastattelu 1972. Haastattelija Irmeli Lehtonen. Tampereen Yliopiston Kansanperinteen Laitos. Tampere.

51. Uoti, Kirsti: Kauko Uoti puoli vuosisataa yrittäjänä Lempäälässä.

52. Uoti-Reilama, Kirsti: Vesi vanhin voitehista. Lempäälän Joulu 1996 (38- 39). Lempäälä.

53. Uusi Kuvalehti no. 28. 13.7. 1962.

54. Waltari, Mika: Neljä päivänlaskua. Porvoo 1949.

55. Vaskilampi, Tuula: Vaihtoehtoisten hoitomuotojen problematiikkaa( 1-12). Vaihtoehtoiset hoitomuodot tutkimuskohteena. Toim. Tuula Vaskilampi. Jyväskylän yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia. No 45. Jyväskylä 1986.

Muistiitiedon kertojat ja välittäjät: Autere, Toini; Kalske, Ari; Kalske, Eine; Niskala, Annikki; Nurminen, Matti; Reini, Raili; Ssarenpää, Irja-Helena; Uoti, Kirsti.

Leabright's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: