LAUSA M

Kyllä Suomella on kirjallisuutta ja omintakeisuutta. Sen löytää varsinkin kiellettyjen kirjojen luettelosta.

http://kirjasto.jyu.fi/jyk/kokoelmat/julkaisut/kielletyt_kirjat/kotimaa.htm

Tässä luettelossa mainitaan esim M Lausa: Mihin menet Suomen Kansa. WSOY 1942, toinen painos. Tämä oli poistettu kirjastoista 1.1.1945 monen muun totuuden torven kera.

Setäni Aarre Uotin kirjastossa oli myös tämä kirja. Se on pehmeäkantinen nidos ja siinä on 386 sivua, koko on penehkö, mutta ei mene aivan taskuun.

Kannessa on painettuna otsikoita sisällöstä

Suomen kohtalonasema– Etsikkoaika– Elämä rajalinnassa– Korkea ja matala elintaso
– Pako maalta– Asutuspolitiikka– Koululaitos– Rikos kansakuntaa kohtaan– Kuri– Kohtalokas tienhaara

Otettava huomioon ,että II maailmansota oli käynnissä kuumimmallaan niihin aikoihin, kun kirjaa luettiin ja sitten sodan jälkeen se vedettiin pois kirjakaupoista.
Kun kirjaa selaa, huomaa siinä tyypillisen vanhoillisen ja kirkollisen moraalin sekä  suomenkansan syvän rakkauden olevan perushenkenä. Tulee mieleen kysymys, onko kirjoittaja pappi?

KIRJASENSUURIN RAKENTUMAN AIKAJANA on tässä lähteessä:

http://kirjasto.jyu.fi/jyk/kokoelmat/julkaisut/kielletyt_kirjat/diss44-6.pdf

LAUSA M on salanimi tai kirjailijanimi ja henkilö nimen takana on Lauri Mikael Sainio.

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/3522/pohjoism.pdf?sequence=1

Tämä lähde mainitsee vuosia 1944- 1948 kutsutun Suomen vaaran vuosiksi.

1990- luvulla sitten alkoi aueta saavuttamattomina pidetyt Moskovan arkistot.

Itse olen syntynyt niinä vuosina 1946, jolloin vielä vallitsi valmiustila, eräänlainen epävarmuus rauhan olemuksesta, mikä sitten muuttui suljettujen arkistojen aikakausiksi ja esim koulut epäpolitisoituivat täysin ja uusi sukupolvi kasvatettiin suljetuin arkistoin. Näitä kirjoja voi sitten nykyään selailla. Kuitenkin ne olivat sellaista kuumaa tavaraa, jota sotaa käynyt sukupolvi ammensi itseensä. Voi melkein päätellä, että sanomattakin selvää että ajattelutapa oli sellainen, mitä kiellyt kirjat esittivät, vaikka asioista ei paljon puhuttu.
Otan M Lausan eli Lauri Mikael Sainion kirjasta muutaman sitaatin, jotta pääsee kirjan hengestä perille. Kirjan vaikutus on tietyti kuin hiiva taikinassa.

Kirjan motot ovat:

EI OLE PALUUTA ENTISEEN

KANSA, SEISO OMALLA POHJALLASI, ÄLÄKÄ LUOTA VIERAAN APUUN

NE TOTUUDET, JOITA EMME HALUA KUULLA, OVAT MEILLE HYÖDYLLISIMMÄT.

Teos on omistettu kaikille niille, jotka” yhtä pelottomasti ja menestyksellisesti ja yhtä voimakkain teoin ja toimin tahtovat ryhtyä rakentamaan uutta ja parempaa Suomea kuin he ovat puolustaneet entistä ja nykyistä, monien virheiden ja heikkouksien rasittamaa”.

Alkusanat

( Tässä on sisällä mm seuraava ajatus:

”Kun Israelin kansa pakeni Egyptin orjuudesta, kehoitti Herra eräässä tilaisuudessa Moosesta käskemään kansan mennä eteenpäin. Kuka lausuu samat sanat tällä hetkellä -1942- Suomen kansalle? Suomenkin kansan pitäisi jättää paikallaan polkeminen, suurten heikkouksiensa ääressä viihtyminen ja kulkea eteenpäin. Meidän on itse lausuttava itsellemme nuo eteenpäin käskevät sanat. Siksi meidän on kunkin tutkittava asioita, määritettävä kantamme niihin, keskusteltava niistä muiden kanssa ja yhdistyttävä voimaksi viemään kansaamme eteenpäin kohti sitä luvattua maata, joka Suomen heimoillekin on varmasti varattu ja joka meitä kutsuvana ja suurena odottaa. Niiden tärkeiden asioiden pohtimisessa, tuon johtoon kykenevän meissä itsessämme piilevän voiman keksimisessä, on tämän teoksen tarkoitus vähältä osaltaan olla apuna!”

(Sitten kirja myllää esiin kaikki yhteiskunnan eri alueet ja ongelmat sekä epäkohdat, eikä jätä pois moraalinäkökohtia, aivan naisten vaatetukseen ja meikkiin  ja pyörällä ajamiseen asti. Naisen ei sovi käyttää miesten pyörää, sanoo M Lausa).

1. Suomen kohtalonasema

Alaotsikot ovat
Etsikkoaika; Onko rotuperintömme vielä tallella?; Rajalinnassa vallitseva henki; Rajalinnan elämänmeno; Korkea ja matala elintaso; Esikuva; Näkökulma

( Kirja mainitse Suomen olleen tavallan rajalinna jo vuodesta 1323 ja tässä on pieni runositeeraus:

”Raja railona aukeaa

Edessä Aasia, Itä

Takana Länttä ja Eurooppaa

Varjelen, vartija, sitä.”

Kirja painottaa sitä, että me olemme suomalaisugrilaisen kansan jäännössirpale. Siis täytyy tyytyä faktoihin, ettei kovasti kulu aikaa keksiä jotain muuta. Mainitaan että puolustahdon lisäksi kyllä vaaditaan myös puolustuskuntoisuuttakin. Kirjoittaja on kauhuissaan suomalaiseta tavasta elää ”kädestä suuhun” ja tavallaan siihen liikaan luottamukseen, että kansa on Korkeimman suojassa aivan luonnostaan ilman omia puolustusasenteita. (Tässä voisi mainita Israelilaisen ajattelutavan: “Jumala auttaa sitä, joka auttaa itseään”.  eräs Cohen -opetus kansalle on myös. “Jos et itse välitä itsestäsi, ei sinusta kukaan muukaan välitä”. Siis kun kansalla on oltava oman tahdon puolustusvektori, siihen sitten  yhdistyy Jumalan antamaa Hengen voimaa. Sama oli se leivän ihme: Jeesus siunasi olevaista  murua, mutta ei olematonta.

Elintaso-ongelmien suhteen kirjoittaja painiskelee oikein sanavirrassa. Mitä esikuvaan tulee, Lausa mainitsee että esikuva on tietysti Ruotsi ja sitten arvostelee kiperästi, kateellisesti ja katkerasti, koska Suomen edellytykset eivät ole samat. Sitten hän sanoo: ”Kansa seiso omalla pohjallasi, älä luota vieraaseen apuun”. Tässäkin on sävynä (Tuo toinen seisoo kullan päällä, hopealusikka suussa- ja toinen taas jalat puoliksi suohon ja turpeeseen uponneena). Eipä ihme että Lausa vilkuili esikuvaa Saksasta kuin jumalista. Sitten hän sanoo yhteenvetona arvostelunsa suomalaisesta tekemisestä ja puuhailemiseta, että sitä luonnehtii suunnittelemattomuus. Hapuillaan sinne ja tänne tietämättä mihin pyritään.

Ahtaana aikana hänen tarjoamansa ratkaisu ei tietysti ollut kovin suurta vastakaikua köyhässä kansassa herättävä: Lisääntykää. ( Väestön lukumäärän lisääminen). Hän vertasi kansaa puuhun ja sen kasvuun.

2.Virheiden esittelyä

Perusvirhe; Työttömyys; Suomen elintila; Pako maalta; Maaltapaon syiden tarkastelua; Maanviljelys ja maaltapako; Maanomistusolot; Maaseudun pako kodista; Maaltapaon vaikutukset kuapungeissa; koululaitos; nainen.

M Lausa piti perusvirheenä väeston vähyytta ja maapohjan kapeutta. Hän katsoi maapohjaksi viljavuutta antavan maapohjan ja sen takia monisanaisesti kuvasi maamme luontoa:”pellot huonosti viljeltyjä, metsät huonosti hoidettuja tai kokonaan hoitamattomia. Lisäksi suuret alat ovat soina, rämeinä, huonoina luonnonniittyinä, leppää kasvavina tai puoliksi autioina ahoina, rantakaistaleina, leveinä tienvieruksina. Paljon viljelyskelpoista on mahona. ja kuitenkin irtainta väestöä on paljon maattomia.” M lausa näki, että ihmisillä oli tarve saada oma maatilkku, mutta valtio ei tyydyttänyt ihmistensä tarvetta ja suuret määrät hakeutuivatkaupunkeihin ja siitä tuli kansaa murentava ja kuluttava yltyvä sairaus. ”Suomi on siis edelläselostettujen tosiasioiden mukaan arvosteltuna kuin kapeapohjainen , irtolastissa oleva kiikkerä vene”. (s. 43)

Lausa haaveili perheille vähintään 0,9 hehtaarin tilkkuja ja joka perheelle 7 lasta ja Suomen lukumääräksi 8 miljoonaa omasta takaa.

Sitten Lausa vielä kertoi saksalaisen sanoneen, että jos saksalainen saa Suomen järvet, olisi tuloksena kalastuksen huima nousu.” Suomesta tulisi Euroopan kalakeskus, jonka tuotteita lentokoneet kiidättäisivät västökeksuksiin. Hanhien ja ankkojen pito lihantuotantoa varten kannattaisi ja menestyisi lukemattomilla rannoilla”. Lausan mielestä 16 miljoonaakin suomalaista Suomessa olisi pieni luku.

3. Uuden rakentelua

Kolme kulmakiveä; Asutuspolitiikka; Asuntopolitiikka; Väestöpolitiikka; koululaitos; nuorisnohuolto; Lotta Svärd; Rikos kansakuntaa kohtaan;Kuri; naisen asevelvollisuus; Rurheilu ja kansanraittius; Tuberkuloosi; vankilat ja kunnalliset pakkoltyölaitokset; Siirtolaisuus; Verotus; Liian matalan ja liian korkean elintason tasoittaminen; Suomen sosiaalinen työ.

4. Vuoden 1941 sodan seuraukset

Alkuselostus; Karjalan siirtoväki; Kohtalokas tienhaara; Odotusta.

Kommentoin joskus hieman enemmän tätä Lausan rehevää kirjaa. Arvelen että  nämä otteet jo antavat  kirjan aromista  selvän kuvan.

29.3.2008 9:10

L Bright

Leabright's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: