• https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemusuutiset/vrn-ja-thl-imevaisikaisille-uusi-d-vitamiinivalmisteiden-kayttosuositus/
 • 24.9.2018 D-vitamiinilisien eli -valmisteiden käyttösuositukset vauvoille muuttuvat. Valtion ravitsemusneuvottelukunta VRN ja THL ovat päivittäneet suositukset, koska uusien EU-säädösten mukaisesti äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden D-vitamiinipitoisuuksia nostetaan. Ensimmäisiä uusien pitoisuuksien mukaisia korvikkeita tulee kauppoihin Suomessa tämän syksyn aikana. Päivitetyllä D-vitamiinilisän käyttösuosituksella varmistetaan, että vauvat saavat riittävästi D-vitamiinia, mutta estetään vitamiinin liiallinen saanti.

  D-vitamiinilisien käyttö on yksilöllistä

  Uuden annosteluohjeen mukaan vauvoille annetaan D-vitamiinilisää yksilöllisesti sen mukaan, onko vauva täysimetetty vai saako hän ravinnokseen äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta.

  D-vitamiinilisän käyttö imeväisikäisillä 

   

  Imeväisikäiset

  D-vitamiinilisä valmisteena ympäri vuoden,

  mikrogrammaa (µg)/vrk

  –        täysimetetty lapsi ja lapsi, joka saa vähemmän kuin 500 ml/vrk äidinmaidonkorviketta/vieroitusvalmistetta* 10
  –        lapsi, joka saa päivittäin 500–800 ml äidinmaidonkorviketta/         vieroitusvalmistetta* 6
  –        lapsi, joka saa päivittäin enemmän kuin 800 ml äidinmaidonkorviketta/vieroitusvalmistetta* 2

  * Äidinmaidonkorvikkeen/vieroitusvalmisteen määrään lasketaan mukaan D-vitaminoidut lastenvellit ja -puurot.

  Vauvoille suositellaan annettavaksi nestemäistä D-vitamiinivalmistetta. Suihkeita ei suositella niiden epätarkan annostuksen takia.

  Uusi suositus tulee voimaan heti. Sitä sovelletaan kaikilla lapsilla samalla tavalla riippumatta siitä, ovatko lapsella käytössä olevat äidinmaidonkorvikkeet tai vieroitusvalmisteet nykyisten vai uusien D-vitamiinipitoisuuksien mukaisia.

  ”Neuvoloilla on keskeinen rooli päivitetyn D-vitamiinisuosituksen toteuttamisessa. D-vitamiinivalmisteen käytön ohjaus on tärkeä osa neuvolan ravitsemusohjausta odottaville vanhemmille ja lapsiperheille”, kertoo Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen.

  Yksivuotiaille lapsille annetaan D-vitamiinia valmisteena 10 mikrogrammaa vuorokaudessa.

  Korvikkeiden D-vitamiinipitoisuudet nousevat

  Kaikkien äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden D-vitamiinipitoisuutta lisätään Euroopan komission asetuksen (2016/127) mukaan. Tämän säädöksen mukaan D-vitamiinipitoisuudet nousevat tasosta 1,5–2,5 mikrogrammaa /100 kilokaloria, kcal välille 2,0–2,5 (enintään 3) mikrogrammaa/100 kilokaloria.

  Kaikkien valmistettavien tuotteiden tulee olla uuden säädöksen mukaisia viimeistään kesäkuussa 2020. Suomessa myytävien tuotteiden D-vitamiinipitoisuudet tarkentuvat siirtymäkauden aikana tuotekohtaisesti. Ensimmäiset uusien pitoisuuksien mukaiset tuotteet ovat kaupoissa tänä syksynä.

  D-vitamiinin saanti on tärkeää, mutta sitä ei tule saada liikaa

  D-vitamiinia tarvitaan normaaliin kasvuun ja erityisesti luuston kehittymiseen. D-vitamiini edesauttaa ravinnon kalsiumin ja fosforin imeytymistä suolistosta ja ylläpitää elimistön normaalia kalsium- ja fosforitasapainoa.

  Vastasyntyneellä on elimistössään D-vitamiinivarasto, johon vaikuttaa äidin raskauden aikainen D-vitamiinin saanti. Vastasyntynyt kuitenkin käyttää elimistönsä D-vitamiinivaraston loppuun nopeasti. Siksi kaikki lapset tarvitsevat D-vitamiinivalmisteen 2 viikon iästä lähtien. Rintamaidossa ei ole D-vitamiinia juuri lainkaan.

  On hyvä muistaa, että D-vitamiinilisän suositusta suuremmalla käytöllä ei ole osoitettu olevan terveyshyötyjä lapsille. ”D-vitamiinin liiallista saantia tulee välttää, koska lapsilla yliannostukseen voi liittyä vakavia terveydellisiä, kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia haittoja eikä varhaislapsuuden D-vitamiinin liikasaannin pitkäaikaisia vaikutuksia tunneta”, kertoo tutkimusprofessori Suvi Virtanen THL:stä.

  Uusi suositus: D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositus imeväisikäisillä, VRN ja THL 2018

  Lisää tietoa VRN:n verkkosivuilla ja  THL:n verkkosivuilla

  Usein kysyttyjä kysymyksiä D-vitamiinilisistä vauvoille

  Lisätietoja: ( Kts. Eviran linkki)

 • Varhaiskasvatukseen ensimmäistä kertaa oma ruokailusuositus – nyt julkisesti kommentoitavana

24.10.2017

Uudet varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset antavat tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvaa tietoa lasten ruokailun järjestämisestä ja ruokakasvatuksesta. Suositukset on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, ruokapalveluissa ja lasten terveyden edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille sekä perheille.

Nyt julkiseen kommentointiin avattavat suositukset ”Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset” ovat laajuudessaan ensimmäiset Suomessa. Suositukset on laadittu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN), Opetushallituksen (OPH) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä VRN:n nimeämässä asiantuntijatyöryhmässä. Suositukset julkaisee VRN. Kommentointi on auki tiistaihin 14.11.2017 klo 16:15 saakka.

Suositukset ohjaavat varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja ruokapalveluista päättäviä, kun sovitaan ruokailun järjestämisestä ja tarjottavan ruoan ravitsemuslaadusta sekä kilpailutetaan ruokapalveluja ja elintarvikkeita. Suositukset kattavat lasten terveyttä edistävän ruokavalion sisällön, hyvinvointia edistävän toiminnan ja toimintaa koskevat säädökset ja määräykset. Suositus sisältää runsaasti toiminnan kehittämistä tukevia esimerkkejä lasten ruokailuun ja ruokakasvatukseen, yhteistyöhön, seurantaan ja arviointiin. Suositukset antavat suuntaviivat ruokailun järjestämiseen ja lasten ruokakasvatukseen varhaiskasvatuksen eri muodoissa: kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, yksityisissä palveluissa ja muussa varhaiskasvatuksessa, esimerkiksi kerhotoiminnassa.

Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset pohjautuvat VRN:n vuonna 2014 antamiin väestön ravitsemussuosituksiin ”Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset” sekä VRN:n ja THL:n 2016 julkaisemiin suosituksiin ”Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille”. Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat suositusten perustana. Suositukset on tarkoitettu täydentämään ja konkretisoimaan lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen valtakunnallisia linjauksia.

Suosituksen julkaisijat pyytävät suosituksista perusteltuja kommentteja, muutos- ja korjausehdotuksia. Kommentointi tapahtuu Webropol-kyselynä. Kommentit esitetään avoimina vastauksina perusteluineen luku kerrallaan, siten että kommentoitava kohta kussakin luvussa täsmennetään sivu- ja rivinumeroon viittaamalla.

Utkastet till rekommendationen har inte översatts, men det kan kommenteras också på svenska.

Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset ja kommentointilomake:

Suositusluonnos: Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset

Evira: Uutta oppimateriaalia ruokasuosituksista 28.8.2015

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on tuottanut koulujen ruokakasvatukseen sekä ravitsemusneuvontaan ja ryhmäohjaukseen soveltuvaa aineistoa. Nyt “Terveyttä ruoasta – hyvän ruokavalion aineksia” -suositukseen voi tutustua myös videon avulla. Video, ruokakolmio ja lautasmalli toimivat yhdessä opetus- ja ohjausmateriaaleina. Ruokakolmio- ja lautasmallikuvia, joissa on tilaa muistiinpanoille voi käyttää myös oman syömisen arviointiin.

 

Updated 6 Sept 2014

(Earlier news:

The Nordic launch of the new Nordic Nutrition Recommendations, the  NNR2012 will take place in Copenhagen on October  3.2013

http://www.slv.se/en-gb/Startpage-NNR/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Leabright's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: