II MAAILMANSODANSODAN AJAN VIRRET SUOMESSA

Suomen Evankelisluterilaisen kirkon Koraalivirsikirja , hyväksytty viidennessätoista yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1943. Ohjepainos. WSOY 1946

Etulehdellä on omistuskirjoitus Airi uoti 1946.

Virsikirjan esipuhe on päivätty Turussa 30. päivänä elokuuta 1945 XV kirkolliskokouksen valtuuttamana

Aleksi Lehtonen, puheenjohaja

V I Forssman, K I Virtanen, Pauli Riihivaara,

Erkki Kurki-Suonio sihteeri.

Esipuheen viimeinen kappale:

Uusi virsisävelistömme , minkä julkaisemista ovat viivästyttäneet monet poikkeuksellisen ajankohdan asettamat esteet, lähtee nyt palvelemaan Suomen kansaa, jotta runsaat ja kallisarvoiset hengelliset sävelaarteemme pääsisivät nykyisen ja nousevien sukupolvien kohdalla toteuttamaan pyhää sanaa: Täyttykää hengellä, puhuen keskenenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. (Ef. 5: 18-20).

Sisällys on jaoteltu seuraavalla tavalla.

I. Kirkkovuosi

1. Adventti (Virret 1-11)

2. Joulu ( Virret 12-32).

3. Uudenvuodenpäivä (Virret 33-40).

4. Loppiainen (Virret 41- 45).

5. Kynttilänpäivä ( Virsi 46)

6. Kristuksen kärsimys, kuolema ja hautqaaminen (Virret 47-71).

7. Pääsiäinen (Virret 72- 86)

8. Kristuksen taivaaseenastuminen (Virret 87-92).

9. Helluntai (Virret 93- 107).

10. Pyhä Kolminaisuus (Virret 108- 119).

11. Mikkelinpäivä ( Virret 120- 123).

12. Pyhäinpäivä (Virret 124- 129).

13. Virsiä evankeliumiteksteistä ( Virret 130- 154).

II. Seurakunta ja kirkolliset toimitukset

1. Jumalan Sana (Virret 155- 165).

2. Jumalan seurakunta ( 166-189).

3. Yhteinen jumlaanpalvelus (190- 217).

a. Kaste (Virret 218- 222).

b. Rippi ja synninpäästö (Virret 223- 224).

c. Nuoren kansan ensi rippi (Virret 225- 230).

d. Herran ehtoollinen (Virret 231- 244).

e. Kirkon ja hautausmaan vihkiminen (Virret 245-246).

f. Papin vaali ja virkaanasettaminen (Virret 247- 250).

g. Avioliittoon vihkiminen ( Virret 251- 254).

h. Hautaaminen (Virret 255- 265).

III. Kristillinen elämä.

1. Katumus (Virret 266- 289).

2. Jumalan armo Kristuksessa ( Virret 290- 326).

3. Jumalan varjelus (Virret 327- 344).

4. Murhe, risti ja kiusaus (Virret 345- 393).

5. Kiitos ja ylistys (Virret 394- 427).

6. Kristillinen vaellus (Virret 428- 457).

IV. Eri toimet ja tilaisuudet.

1. Isänmaa ja esivalta (Virret 458- 467).

2. Sananpalvelijan kutsumus (Virret 468- 469).

3. Sotilaan kutsumus (Virret 470- 471).

4. Koulu( Virret 472- 476).

5. Lapsuus (Virret 477- 484).

6. Nuoruus (Virret 485- 489).

7. Vanhuus (Virsi 490).

8. Puolison kuoltua (Virret 491).

9. Sairaus ja terveys (Virret 492- 496).

10. Matkalla olijat (Virret 497- 501).

11. Ateria (Virret 502- 509).

12. Aamu ja ehtoo.

a. Yhteisiä (Virret 510- 516).

b. Aamu (Virret 517- 536).

c. Ehtoo (Virret 537- 556).

13. Suvi ja vuodentulo (Virret 557- 569).

14. Kovat ajat (Virret 561- 569).

15. Sota ja rauha (Virret 570- 575).

V. Viimeiset tapahtumat.

1. Valmistautuminen kuolemaan (Virret 576- 600).

2. Viimeinen tuomio (Virret 601- 607).

3. Onneton iankaikkisuus (Virret 608- 610).

4. Iankaikkinen elämä (Virret 624- 628).

VI. Isä meidän ja Herran siunaus (Virret 624- 628)

Erinäisiä virsiä (Virret 629- 633)

Muistiin 26.8. 2017

Kirjan takana on luettelo suomalaisperäisten virsiesävelmien löytöpaikoista ja alkujuurista professori Ilmari Krohnin laatiman taulukon mukaan.

Kirjoitan muistiin Isänmaata ja esivaltaa koskevat virret.

1. Isänmaa ja esivalta (Virret 458- 467).

458.

1. Jos et Sä Herra rakenna, niin suotta teemme työtä. Turhaanpa valvoo vartija, jos et Sä ole myötä. Sua ilman jos me toimimme ei työllä siunausta; parhainkin rakennuksemme jää vaille perustusta.

2. Siis siunaa meitä, Jumala, Sun läsnäolollasi ja auta meitä armossa ja ohjaa neuvoillasi. Sä käänny Herra puoleemme, suo Sinuun meidän luottaa, niin että työmme maallemme vois siunausta tuottaa.

3. Sun päälles kaikki huolemme suo Herra meidän panna. Me nöyryydessä pyydämme Sun Henkes meihin anna. Sä ymmärrystä meille suo, Sun pelkos mielehemme, yksmielisiksi meidät luo, tuo rauha keskellemme.

4. Sun nimes suurta kunniaa suo että etsisimme, maan kansan hyvää harrastaa taidolla pyytäisimme. Suo että kaikkein menestys ois määrä neuvoillamme ja kansakunnan edistys ojennusnuoranamme.

5. Myös Herra siunaa päämies maan, suo hälle viisautta, niin että noutaa toimissaan hän aina oikeutta. Yksmieliseks Sä kansa tee, suo sanas sitä johtaa, se että vain Sua palvelee, jos mitkä vaiheet kohtaa.

459.

1. Oi Herra, siunaa päämies maamme, suo Henkes hälle ylhäältä. Maan turvaks, Korkein Valtiaamme, Sä kätes nosta väkevä. Hallitse valtakuntaa, maata, sen esivalta pelkoos saata.

2. Oi Herra, siunaa Suomen kansa, suo sille armos runsaus, se kaikis että vaiheissansa ois oma kansas, valittus. Suo mieli uskollinen meille, menestys Suomen heimon teille.

3. Oi Herra, siunaa synnyinmaamme runsailla taivaan lahjoilla, ett´ ahkeralla työllä saamme ain elämämme tarpeita. Sun armos halki aikain riittää, Sua lastenlapsemmekin kiittää.

460.

1. Ylistä Herraa Jumalaa nyt Suomenmaa ja kansa. Vaiheissa aikain veisatkaa suuresta armostansa. On kallis, suuri asia Herralle tuoda kiitosta ajasta aikaan aina, ajasta aikaan aina.

2. On Herra maamme siunannut ja leivän meille suonut, vaaroissa meitä varjellut ja sanan valoon tuonut; on halki aikain johtanut ja vaivain alla auttanut, maan, kansan vapaaks tehnyt, maan kansan vapaaks tehnyt.

3. Se kansa avun saava on, ken Herraan täällä luottaa, vaan ilman Herraa turmion se itsellensä tuottaa. Kun Herra kansan vahvistaa, sen porttein salvat lujittaa, on turvattuna maamme, on turvattuna maamme.

461.

1. Oi kuningasten Kuningas, Sä maan ja taivaan valtias, myös tähän maahan silmäs luo ja armos runsaat lahjat suo.

2. On meidän kansa vähäinen ja vhäinen on voima sen, vaan mitä mahtavinkaan vois, jos et Sä Herra voimaa sois.

3. On edessäs kuin tomu vain maailman mahti voimakkain. Kun viittaat, korkein alenee ja alhaisinkin ylenee.

4. Sä Herra usein valitset aseikses pienet, alhaiset, siks että heissä näkyisi vain Sinun suuri voimasi.

5. Sä Israelin pienoisen teit vartijaksi totuuden ja kylä halpa Juudean on synnyinpaikka Korkeimman.

6. Oi Herra katso meihin myös. Tee kansassamme armotyös. Pois torju korskat pyytehet ja nöyriksi tee sydämet.

7. Tää kansa hoida kansanas ja Sinun palvelijanas. Sen anna töitäs toimittaa, Sun kunniaasi julistaa.

462.

1. Sun kätes Herra voimakkaan suo olla turva Suomenmaan niin sodassa kuin rauhassa ja murheen, onnen aikana.

2. Sun armos täällä meille soi, mi kallehinta olla voi ja meille alla auringon tää synnyinseutu rakkain on.

3. On isät täällä taistelleet ja uskoneet ja toivoneet. Me saimme saman asunnon ja samat vaiheet meidän on.

4. Ja meidän polkuamme saa taas lapsemmekin taivaltaa. He kyntää kerran peltomme ja uskoo kuin me uskomme.

5. Oi Herra käy Sä siunaamaan nää rannat rakkaat synnyinmaan. Suo aina rauha suloinen ja estä sota verinen.

6. Sä siunaa mielet vakaiset ja hurskaat työt ja aikehet. Lyö maahan maansa pettäjät. Tuo julki juonet ilkeät.

7. Sä turvaa mamme vapaus. Sen kansalle suo viisaus. Suo armokaste maille sen ja sydämihin ihmisten.

8. Sä autoit valoon tämän maan kuin kedon kukan ummustaan. Sen varttua suo valossas ja hoida sitä armossas.

9. Suo että sanas kirkkaana saa keskellämme kaikua ja kautta sukupolvien suo soida nimes kiitoksen.

463.

1. Veisaten Herralle kunniaa kannamme, riemuiten Hänelle kiitoksen annamme, kun laupeudessaan soi meille isänmaan, sen pellot viljavat, sen rannat ihanat ja vapauden lahjan.

2. Tään maan Hän muinoisin isille omaks soi, kun heidät kädellään johdattain tänne toi. Hän heitä suojeli, vaaroissa varjeli ja yhä valoon päin Hän heitä johti näin ja kansaksensa otti.

3. Kunnia Herralle kaikukoon Luojalle, turvalle taatulle, autuuden tuojalle. Armonsa antakoon, käsillään kantakoon Hän lapset tämän maan Taivaasen ihanaan, oikeaan isänmaahan.

464.

1. Sä Herra siunauksesi suo maalle isiemme. Ylhäältä anna apusi sä aina kansallemme. Suo usko, toivo , rakkaus ja pyh pelko, hurskaus voimaksi elämäämme.

2. Sä Herra meidän ainiaan suo kasvaa tunnossasi ja asujainten Suomenmaan asua armossasi. Ain nälän vaiva vaikea ja sota, rutto kavala Sä torju voimallasi.

465.

1. Sä, Herra meitä johtanut oot kautta vainon ajan ja uutispellon suojannut ja korven köyhän majan, Sä alla vaivan valoas loit kärsimyksihimme. Suo meille voima voimastas ja rauhas mielihimme.

2. Sun armopäiväs auringon suo paistaa maille Suomen. Vie voimattomat voittohon ja siunaa kansan huomen. Pois poista mielten jää ja yö ja annan armos koittaa. Oi Herra, siunaa kansan työ ja anna voimas voittaa.

466.

1. Vanhurskas Jumala, Maan , taivaan hallitsija, vääryyden kostaja ja pahain rankaisija, Sä vihaat vilppiä ja valvot mieltämme. Suo että pelvossa vakaina elämme.

2. Omassatunnossa on lakis ilmoitettu ja tahtos selvästi Sanassa kirkastettu ja meille armostas Sun sanas saarnataan, totuuttas mieleemme näin aina painetaan.

3. Sä esivallan soit. Lain annoit turvaksemme, niin että pelvotta rauhassa eläisimme. Vääryydentekijät Sä tahdot rangaista, vaan hyväntekijät Sä tahdot suojata.

4. Suo että tahtosi mä aina täyttää voisin ja tietäs kulkea mä aina ahkeroisin. Jeesuksein oppia suo, että seuraisin ja riittaa välttäen sovintoon taipuisin.

5. Valaise Jumala myös mielet tuomareimme, niin että valvoo he pyhyyttä lakiemme ja että muistavat: myös heidät tuomitaan ja kerran etehes tilille vaaditaan.

6. Oi rauhan Jumala, suo rauha myöskin meille, pois riita karkoita, sovinnon saata teille. Elämää hiljaista suo, että vietämme, Sun rauhas suloinen suo kansas keskelle.

467.

1. Anna Herra kansallemme meno puhdas vanhurskas. Synti tee Sä murheeksemme, kirkasta Sun kunnias. Sovinnon suo vallita kansan kaunistuksena.

2. Anna virkamiehiemme olla lahjomattomat, että aina lakiemme pyhyyttä he valvovat vanhurskaille turvaksi, vääräin rangaistukseksi.

3. Hillitse Sä luontoamme, anna meille henki uus. Poista neuvotteluistamme riita, eripuraisuus. Hyvän tahdon vallita anna meitä kaikkia.

4. Jeesus, täynnä laupeutta, Jeesus Rauhanruhtinas, anna meille rakkautta Sinun rakkaudestas. Anna rauhas mielihin, sovinto sydämihin.

Sitaatti Virsikirjasta 1946, vuonna 1943 vahvistetut virret.

Leabright's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: