Tshekkoslovakia 1938Vatanen_ juutalaisvainot 1938TSEKKOSLOVAKI SÄRJETÄÄN KUIN PÄHKINÄ MURUIKSI , ENSIN KUORI SITEN YDIN.

MITEN?

Königgrätzin-Sadovan taistelun voittaja ja Napoleon III:n Ranskan kukistaja, sotamarsalkka von Moltke puhui aikoinaan Böömistä Euroopan “keskusbastionina”, jonka valtias hallitsee koko Keski-Eurooppaa. Ranskalaisessa liittojärjestelmässä Versaillesin jälkeen TSEKKOSLOVAKIALLA, jonka päämaana oli BÖÖMI, oli juuri tällainen asema. Praha oli se keskusnivel, josta langat säteilivät itään, länteen ja kaakkoon. Kun TSEKKOSLOVAKIA tuhoutui, niin koko liittosystemikin oli tuomittu sortumaan.

Hitler oli jo ennen Anschlussin lopullista toteutumista pitämässään puheessa 20. helmikuuta  1938 puhunut kymmenestä miljoonasta, valtakunnan ulkopuolella elävästä saksalaisesta, joiden kohtaloon nähden Saksan valtakunta ei voinut jäädä välinpitämättömäksi. Anschluss siirsi sitten tapahtumien painopisteen Välimereltä ja Espanjasta jälleen Keski-Eurooppaan ja antoi samalla sysäyksen vuoden 1938 suuren kriisin syntyyn. Niinkuin nyt (1942)  tiedämme , Hitler oli päättänyt kohta Suur-Saksan luomisen jälkeen ratkaista myös toisen suuren saksalaisen kansallispoliittisen tehtävän, selvittää kerta kaikkiaan “Tsekkoslovakian pulman” ja liittää siellä asuvat lähes 3,5 miljoonaa saksalaista suureen kansalliseen yhteyteensä.

Jo lähes vuosikymmenen ennen sudeettisaksalaiskysymyksen kärjistymistä yleiseurooppalaiseksi pulmaksi oli Genevessä toimivan  vähemmistökansallisuuksien komitean pääsihteeri , tri Ewald Ammende teoksessaan “Nationalitäten in den Staaten Europas”(Euroopan valtioiden kansallisuudet) hyvin yksityiskohtaisesti Tsekkoslovakian saksalaisten vähemmistön asemaa tutkittuaan ennustanut, että se aikaa myöten veisi romahdukseen, jollei Prahan politiikka muuttuisi. Hän näki siinä koko Euroopan rauhaa uhkaavan vaaran, joka oli vältettävissä ainoastaan siten, että tshekit luopuisivat sentralistisesta politiikastaan. Oli nimittä’in aivan varmaa, että niin pian kuin Saksa voimistuisi, niin vetovoima Tsekkoslovakian saksalaisilla reuna-alueilla suureen kansallisuuskeskukseen päin kävisi siksi voimakkaaksi, että monikansaista Tsekkoslovakiaa uhkaisi hajoaminen.

Tshekkoslovakian perustajat MASARYK ja BENESH olivat Versaillesissa pitäneet huolta kansallisuutensa eduista niin perusteellisesti, että se kävi kaksi vuosikymmentä myöhemmin kohtalokkaaksi heidän luomalleen valtiolle. Hyppäykset äärimmäisyydestä toiseen ovat aina vaarallisia. Vuonna 1938 vähän yli 7 miljoonaa tshekkiä hallitsi 15 miljoonan asukkaan valtiota, johon  tshekkien kahden slaavilaisen sukulaisheimon, slovakkien ja ruteenien lisäksi kuului vielä muita melkoisia vähemmistöjä. Siinä oli 3,8 miljoonaa saksalaista, noin yksi miljoona unkarilaista ja parisataa tuhatta puolallista, vaarallisimpina aineksina, joitten yhtenäiset asutusalueet valtakunnan reunoilla sitäpaitsi kiinteästi liittyivät suuriin kansallisalueisiin rajan takana. Tämä tietysti paisutti keskipakoisvoiman tehoa tavattomasti ja helpotti suurpoliittisia leikkauksia.

Masarykin ja Beneshin politiikka siis keskitti kaikki ohjat Prahaan, suosi tshekkejä  muiden kansallisuuksien kustannuksella valtion viroissa, uudisasukkaina, valtionhankintojen suorittajina, työttömyssavustusten jaossa, virkamiehinä, opettajina ja upseereina ja jätti täyttämättä  yksinpä slovakeille sekä ruteeneille jo 1918  Amerikassa käydyissä neuvotteluissa annetut itsehallintolupaukset. —

1918-1919 tshekit asevoimin estivät Böömin saksalaisseutuja toteuttamasta kansojen itsemääräämisoikeuden nojalla tekemäänsä päätöstä yhdistymisestä Saksaan tai Itävaltaan. —

Sudeettisaksalaiset olivat saaneet johtajan. Nuori pankkivirkamies Konrad Henlein kyllästyi sodan jälkivuosina istumaan työpöytänsä ääressä ja päätti vaihtaa alaa – voimistelunopettajaksi. Hänellä osoittautui olevan huomattavia järjestäjän ja kansanjohtajan lahjoja ja ennen pitkää hän johti Böömin saksalaisten suurta yhteistä voimistelujärjestöä.

Sitten tapahtui Saksassa mullistus. Henlein kävi Berliinissä ja Muenchenissä jo ennen Hitlerin valtaantuloa ja innostui kansallissosialismin kansallisuus sekä rotuaatteeseen.  1933 hän siirtyi politiikkaan, perusti sudeettisakalaisen kansanrintaman järjestöksi, joka ennen pitkää veti puoleensa vanhojen puolueiden kannattajajoukot ja yhdensuuntaisesti nuo lähes 3.5 miljoonaa Tshekkoslovakian saksalaista 90 prosenttisesti. Keväällä  1938 toimitetuissa kunnallisvaaleissa Henleinin puolue oli Sudeettimaan yksinvaltias.

Saarin kansanäänestys, Reininmaan miehitys, Saksan muut poliittiset voitot sekä sotilaallisen mahdin kasvu tunnettiin Sudeettimaassa. Ja Itävallan Anschluss pani suorastaan lumivyöryn liikkeelle. Hitlerin puhetta  helmikuun 20. päivänä kuunneltiin näillä saksalaisalueilla- Hitler puhui 10 miljoonasta saksalaisesta joiden  kohtalosta Saksa ei voinut olla välinpitämätön – Sudeettimaa alkoi kiehua ja Henlein laittoi liikettään toimintaan.  Henlein esitti  Kalrsbadissa 23. huhtikuuta sudeettisaksalaisten vaatimusohjelman hyökäten etukäteen Prahan suunnittelemaa ehdotusta vastaan. Henlein vaati nyt Tsekkoslovakian saksalaisille alueellista itsehallintoa sekä oikeutta tunnustaa kansallissosialistinen ( natsismin) maailmankatsomus julkisesti. Toisin sanoen hänen ohjelmansa olisi edellyttänyt autonomisen saksalaisen kansallissosialistisennvaltion Tshekkoslovakian rajojen sisällä. Prahan kanssa käytiin neuvotteluja syksyyn asti. Kerta kerralta tshekit  pakotettiin myöntymään vähän pitemmälle. Tshekkiläisten taholta esitettiin suunnitelma 1, suunnitelma 2 jne viiteen asti ennenkuin kriisi ehti kansainväliseen huippuunsa. Ja koko ajan Henlein oli kosketuksissa Hitleriin ja hänen puolueensa johtoelimiin käyden silloin tällöin Saksassa neuvotelemassa- saamassa uusia ohjeita.

Tämä ristiriita saikin jo aikaisin vaarallisen luonteen. Levottomuuksia sattui sekä sudeettialueilla että varsinkin Tshekkoslovakian ja Saksan rajaseuduilla. Toukokuun puolimaissa alkoi sitten liikkua huhuja Saksan yllätysaikomuksista samaan tapaan kuin ennen Anschlussia maaliskuun alussa.  Levitettiin tietoja saksalaisten joukkojen keskityksistä Tshekkoslovakian rajoille ja Henleinin liikkeen kapinavalmisteluista tien aukaisemiseksi heimolaismaan sotavoimille.

Saksan jo suureksi kasvaneen sotilaskoneiston pyörät pantiin kaikessa hiljaisuudessa käyntiin ja  Saksan uuden autotieverkon luoja tri Fritz Todt sai todellisen jättitehtävän. Hänen piti rakentaa Reinin  varrelle  Saksan suojaksi länsivaltoja vastaan Siegfrid -linja puolen miljoonan työmuurahaisen voimalla muutamassa kuukaudessa. Siitä piti tulla sellainen läpitunkematon teräksen ja betonin muuri, että kenraali Gamelinin armeijat puskisivat otsansa verisiksi yrittäessään avustaa  Saksan voimien kolmelta taholta puristamaa Tshekkoslovakiaa.

— Loppukesällä tajuttiin jo länsivalloissakin pulman vaarallisuus, annettiin presidentti Beneshille ja pääministeri Hodzalle Prahaan yhä uusia kehoituksia tehdä mahdollisimman pitkälle meneviä myönnytyksiä sudeettisaksalaisille , vieläpä lähetettiin lordi Runciman Tshekkoslovakiaan  välittämään.  Hänen piti rakentaa suora  neuvottelukosketus itsensä Henleinin ja Prahan hallituspiirien  kesken. Tosiasiallisessti tämä brittiläinen lordi joutui valmistelemaan Tshekkoslovakian täydellistä peräytymistä ja Muenchenin ratkaisua.  Saksa oli  pitkin syyskesää koonnut miljoona-armeijan “rserviharjoituksiin” Se alkoi olla valmis aseelliseen toimintaan Tshekkoslovakian musertamiseksi.  Länsirajan uusi suojavyö taas estäisi Ranskan asiaanpuuttumisen.

Nyt ei enää ollut kyse sudeettisaksalaisten itsehallinnosta vaan Tshekkoslovakian,  nuoren  valtion, olemassaolosta.

Puolan ja Tshekkoslovakian suhtet olivat olleet Teschenin kysymyksen johdosta kireät koko sodanjälkeisen ajan, sillä tshekit sortivat ankarasti tuon alueen noin 200 000 puolalaista. Nyt Puola ei olisi ollut missään tapauksessa taivutetttvissa sotaan länsivaltojen rinnalla Saksaa vastaan, vaan päinvastoin esiintyi itsekin Tshekkoslovakian perinnön jakajien joukossa. –

(Hitler kulki Tshekkoslovakian ympäri kuin kiljuva peto tietäen että siellä oli paljon Juudan kansaa, lammaslaumaa, joita hän ehätti raatelemaan Euroopan joka ainoasta  maan kolkasta)

–Sodan liekit alkoivat jo leimahdella Tshekkoslovakian rajoilla tupruavan pahaenteisen savun seasta.

Praha rupesi mobilisoimaan ja lähettämään joukkoja sudeettimaahan. Henleinin puolue lakkauteettiin ja sen johtaja itse siirtyi Saksan puolelle, minne häntä seurais pian suunnaton saksalaistulva.  Henleinin vapaajoukot taas lähtivät  Tshekkoslovakian puolelle . Kaksi armeijaa oli nyt vastakkain. Englannin Chamberlein  14.9. 1938 oli sähkeyhteydessä Hitleriin.   15.9. 1938  hän lähti  pyytämään rauhaa  Hitleriltä  Brechtesgardenista. Paul Schmidt oli läsnä kun Htiler ja Chamberlein keskustelivat. Hitler vakuutti, että  sudeettisaksalaisalueen saatuaan hänellä ei olisi mitään aluevaatimuksia Euroopassa  sen jälkeen.  Hitler vaati, että kaikki alueet Tshekkoslovakiaa, joissa on yli 50% saksalaisia, liitetään saksaan. .

http://www.youtube.com/watch?v=N56lGGzQoX0

Sitten Puola ja Unkari lähettivät Prahaan unkavaatimuksen alueiden luovuttamisesta. Puna-armeijaa siirrettiin Ukrainan länsirajalle.  ja punainen itämerenlaivasto piti taisteluhajrjoitusta jossakin itämeren pohjoisulapoiila, ilmeisesti  valmistautuen Ahvenanmaan valtaukseen, jos yhteentörmäykseen olisi jouduttu.

Tsekkoslovakian äärettömin kustannuksin rakentamat varustusvyöhykkeet, jotka hevosenkengän tavoin suojasivat Böömin rajoja, olivat miltei kokonaisuudessaan Sudeettimaassa.  Jos nämä alueet luovutettiin, niin tynkä-Tshekkoslovakia olisi kokonaan Saksan armoilla.Tshekkoslovakia julisti liikekannallepanon  29.9. 1938.  Hitler oli vaatinut alueluovutuksen tapahtuvaksi 1.10. 1938.

Chamberlein voivotteli: Sota on minulle painajainen, eikä Englannin kansa voi mennä sotaan tshekkien puolesta, vaan jonkin suuremman asian puolesta.

Diplomatiayritys 30.9. 1938

Muenchenissa tehtiin siten Tshekkoslovakiaa koskeva  sopimus. Saksa saisi noin 26 000 neliökilometriä uutta aluetta sekä 3,6 miljoonaa asukasta, jotka liitettiin Hitlerin valtakuntaan jo viikkoa myöhemmin Sudeettimaa kaikkine Msginot-linjoineen ja muine varustuksineen, teollisuuslaitoksineen, kaivoksineen , metsineen ja kaupunkeineen luovutettiin Saksalle lokakuun 1- 10 päivä 1939 ja natsisaksalaiset  pääsivät siten  koko “Böömin keskusbastionin” herroiksi

Puola pakotti Prahan lokakuun 1. päivä 1938 suostumaan Teschenin (Cieszyn) alueenluovutukseen.

Kuukautta myöhemmin, marraskuun 2.päivänä esitettiin syyskuun kriisin epilogi Wienissä.

Akselivallat siellä uuden mahtiasemansa nojalla päättivät taas keski-Euroopan asioista. Ranska ja Englanti eivät tällä kertaa edes olleet mukana, kun Unkarin ja Tshekkoslovakian aluekiistat ratkaistiin von Ribbentropin ja kreivi Cianon sovintotuomiolla.

Unkarikin sai nyt ensi kerran aluehyvitystä niistä vääryyksistä, joita se oli kärsinyt maailmansodan  lopputilityksissä. Unkarille luovutettiin nimittäin pitkin Slovakian ja Karpaatti-Ukrainan etelärajoja yhteensä Uudenmaanlääniä jonkin verran laajempi alue- 12 400 neliökilometriä ja asukkaita 1 060 000.  Useat Unkarin historiassa kuuluisat kaupungit, kuten Komarom (Komorn), Ersekujvar (Neuhäusel), Losonc, Kassa (Kaschau, Kocine), Ungvar ja Munkacz palasivat nyt takaisin emämaan yhteyteen.

Marraskuussa  1938 Slovakia ja Karpaatti-Ukraina olivat saaneet täydellisen sisäisen autonomian omine parlamentteineen, hallituksineen, jopa presidentteineen. mutta siitä huolimatta noiden kolmen slaavilaisen heimon vanhat kahnaukset jatkuivat edelleen ja separatismi sai uutta  vauhtia molemmissa itäisemmissä osavaltioissa). Tsekeillä, slovakeilla ja ruteeneilla oli keskinäisiä riitoja jotka  edistivät Saksalaisten tekemää  Tshekkoslovakian asteettaista murskaamista (mihin liittyneenä  kaikki paikalliset juutaliset asutukset  eliminoitiin)   Bratislavassa pater Tisonin hallitus piti autonomiaoikeuksien toteuttamisesta kaikessa laajuudessaan yhtä tarkoin kiinni kuin suurukrainalaista suuntaa Karpaatti-ukrainan pääkaupungiss Chustissa edustanut pater Voloshinin hallitus. Kummallakin oli  aseelliset suojelukuntansa, jotka edustivat separatistisisa ääriaineksia, esim  Chustin ukrainalainen SIC- järjestö, johon kuului paljon Venäjän Ukrainasta sekä Puolasta tulleita ukrainalaisia emigrantteja.

Kuitenkin lopulta  saksalaiset motoroidut joukot miehittivät Tshekkoslovakian alueen- se hävitettiin  valtiona kokonaan Saksan kaakkoispolitiikan tieltä, sen tuotanto valjastettiin Saksan käyttöön , sen pankkien  valuuttavarat takavarikoitiin, sen kaikki sotakaluste otettiin Saksalle. Sitten oli Liettuan vuoro. Romanian ylle tuli mustat pilvet- olihan tie Unkarin ja Karpaatti-Ukrainan kautta  nyt auki suoraan Romaniaa kohti.

KarpaattiUukrainan pohjoisemman osan- laillisesti saamiensa osien lisäksi-  Unkari miehitti verisesti tehdän lopun sikäläisestä autonomiasta.

Mitä tulee  puolustusvalleistaan kuoritulle jäännös Tsekkoslovakialle  se antautui Hachan itsensä pyytäessä Hitleriä ottamaan  tshekit suojelukseensa:  Böömin ja Määrin protektoraatti.- kuten tiedetään.

http://israeluutisiani.blogspot.se/2014/05/sudeettimaan-juutalaista-historiaa.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Leabright's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: