WHO

5.9. 2010 PAKISTAN

http://www.who.int/hac/en/index.html

WHO Health Action in Crises

Pakistan

Medical teams from around the world are joining the effort to respond to Pakistan’s flood crisis. Intensive efforts are ongoing to respond to multiple health threats posed by the disaster, the related damage to health facilities and disruption to health care. Mobile medical teams, plus clinics and hospitals, are being supported by Health Cluster partners and the government to provide life-saving health care. But huge needs remain. –

19.4. 2010

WHO  ottaa kantaa vulkaanisen tuhkan terveysvaikutuksiin, joka kohdistuu keuhkoihin ja silmiin , mikäli tuhka tulee ihmistasoon.

printable version

Note for the media

16 APRIL, 2010 | GENEVA — The ash cloud from the volcanic explosion in Iceland contains fine particles, similar to those emitted from other sources of particulate matter (PM); but as long as ash remains in the upper atmosphere, there will not likely be an increased risk of health effects, according to WHO.

“Particulate matter is identified according to its diameter. The small particulates less than 10 microns in size are more dangerous because they can penetrate deeper into the lungs,” says Dr Maria Neira, Director of Public Health and Environment Department at WHO.

Analysis of the ash is ongoing and so far it is estimated about 25% of the particles are less than 10 microns in size.

People with chronic respiratory conditions like asthma, emphysema or bronchitis may be more susceptible to irritation if ash is in the lower atmosphere in high concentrations.

“Since the ash concentration may vary from country to country depending on the wind and air temperatures, our advice is to listen to local public health officials for the best guidance for individual situations,” says Neira. “If people are outside and notice irritation in their throat and lungs, a runny nose or itchy eyes, they should return indoors and limit their outdoor activities.”

In case of increased air pollution, normal precautions are advised, i.e. avoidance of strenuous exercise by people with asthma and respiratory symptoms in days with high air pollution.

WHO will remain in contact with experts monitoring air quality in the affected region, and advises people to follow the latest guidance from their local health officials

13.2.2010 WHO has the fist news  this time epidemic Meningo coccus  in Burkina Faso and Chad.

WHO uutinen. Meningiittiepidemia raivoaa Burkina Fasossa ja Chadissa
http://www.who.int/en/

1.10.2009 WHO kuuluttaa jäsenmaitaan kiinnittämään huomiota kvalitatiivisiin indikaattoreihin ja trendeihin pandemian ja sen  sekundaaristen komplikaatioiten  suhteen, jotta  saataisiin hahmotusta tilanteeseen.

http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/interim_guidance_definitions/en/index.html

21.8. 2009  Situation updates

http://www.who.int/csr/don/2009_08_21/en/index.html

http://www.who.int/en/

25.7. 2009 näyttää tulleen pieni väliaikatieto (Note 4)

WHO antaa Genevestä lyhyttä väliaikatietoa (Note 4)  pandemian kulusta 24.7. 2009 printable version Pandemic (H1N1) 2009 briefing note 4

Preliminäärinen informaatio on  on olennaisen tärkeää, jotta ymmärtää tilanteen kehittymistä.

Pandeminen A h1N1 influenssa aiheuttaa vieläkin sairastuneitten kasvavia lukumääriä monissa maissa, myös niissä, joissa pandemia on jo jonkin aikaa ollut riehumassa.  Ymmärryksemme tästä taudista  laajenee sitä mukaa, kun uusia maita  tulee mukaan ja koko yhteisönlaajuista leviämää  tapahtuu jo affisioituneissa maissa ja asiaa käsittävää tietoa  vaihdetaan  kaikkien kesken  globaalisesti. Monissa maissa on  siirrytty yhteiskunnan  käsittävien  tartuntojen takia testaamaan vain  näyteotoksia sairastuneista  henkilöistä ja katsauksissa pyritään  monitoroimaan ja raportoimaan trendit.  WHO suositteli tätä muutosta, koska  pandemian progredioituessa  taudin aktiivisuuden trendien monitoroiminen voidaan tehdä parhaiten seuraamalla tautitapauksissa ilmeneviä trendejä sen sijaan että keskityttäisiin diagnosoimaan laboratiivissti kaikki sairastuneet ihmiset, mikä  saattaisi  vakavasti uuvuttaa   kansallisia resursseja. Aivan  huipputärkeää olisi nyt määrittää, mitkä ihmisryhmät  ovat suurimmassa vakavan taudin riskissä, jotta heitä voitaisiin parhaiten suojata.

Jotta WHO saisi hahmoteltua globaalin yleiskatsauksen kehkeytyvästä tilanteesta WHO:ssa  luotetaan  näitten yllämainittujen seurantainformaatioitten lisäksi erityisten tieteellisten ja kliinisten tutkimusten  tuloksiin ja muuhun tietoon, jota maista  toimitetaan  usein tapahtuvien asiantuntijatason  tele-konferenssien avulla pandemian kliinisistä, virologisista ja epidemiologisista näkökohdista.

Tautitapauksissa on keskimääräinen ikä nousuun päin

Useimmissa maissa  pandeminen A H1N1 2009 edelleenkin  iskee eniten nuoriin  sairastuneitten keski-iän ollessa 12- 17 vuotta, siis teini-ikää. Tämä tieto on Kanadasta, Chilestä, Japanista , Isosta Britanniasta ja USA:sta.  Eräät raportit kuitenkin viittavat siihen,  että sairaalahoitoa vaativat tai menehtyvät henkilöt näyttänevät  olevan  hieman em ikäluokkaa  vanhempia.

Samalla kun  tauti leviää laajalti yhteiskunnassa sairastuneitten keski-ikä näyttää olevan hieman nousuun päin.  Tämä heijastanee tilannetta niissä maissa, joissa varhaisimmat pandemiset tapaukset havaityiin kouluissa tapahtuneina taudinpurkauksina, mutta sitten myöhemmin  tautia alkoi esiintyä muualla yhteiskunnassa. Jotkut pandemisen influenssan piirteistä eroavat kausiluontoisen influenssan tavoista, jossa puolestaan useimmat  fataalit tapaukset sattuvat iäkkäille yli 65 vuotiaille. Kuitenkin mitään täyttä selkeää kuvaa pandemian epidemiologiasta ei ole saatavilla, koska monissa maissa kiertelee  sekä kausiluontoisen influenssan että pandemisen A H1N1 influenssan viruksia ja pandeminen virus on  kehkeytymisessään vasta  suhteellisen varhaisessa vaiheessa.

Vaikka vakavan pandemiataudin muodon riskejä ei ole  lopullisesti määritelty niin kuitenkin pidetään  vakavamman A H1N1 2009 pandemisen taudin riskitekijöinä  olemassa olevaa kardiovaskulaarista tautia, hengityselinten tautia, diabetesta ja syöpää.  Johdonmukaisesti on jo raportoitu useista maista, että  vaikeamman pandemisen tautimuodon  riskit lisääntyvät, kun taustatilanteena on astmaa tai muuta hengityselinsairautta

Aivan tuoreista raporteista päätellen on lihavuus (obesitas) toinen  vakavan tautimuodon riskitekijä. Samaan tapaan on kertyvää osoitusta siitä, että  raskaanaolevat naiset ovat suuremmassa riskissä  saada taudin vaikea muoto. Joistain preliminäärisistä raporteista päätellen lienee eräissä  pienemmissä väestöissä myös  kohonnutta taudin riskiä, mutta kulttuurin ja sosioekonomian osuudet  riskitekijöissä eivät ole selvillä.

Rokotetilanne

WHO verkoston uusien kandidaattirokotevirusten  kehittely tuottaa   paranevaa tulosta (tällä hetkellä eräillä tuottajilla  25%- 50%  normaalituotosta verrattuna kausiluontoiseen influenssaan ).  WHO kykenee  revidoimaan  arvionsa pandemisen rokotteen  tarjonnasta  heti kun on saatu uudesta  tuotannosta informaatio. Toinen tärkeä tieto annetaan myös kun on saatu tuloksia menossa olevista ja pian aloitettavissa kliinisistä rokotekokeiluista. Näistä kokeista saadaan parempi käsitys annosmäärästä, mitä yhden henkilön immunisoimiseen tarvitaan ja samalla siitä  aktiivin  tekijän (antigeenin) määrästä, mikä yhteen rokoteannokseen tarvitaan.

Odotetaan että rokotteen valmistajilla on  valmiita rokotteita syyskuussa. Koko joukko eri yhtiöitä on tekemässä pandemisen rokotetta  ja niillä on eri aikataulut.

Suomennosta 25/07/2009 11:28

18.7. 2009

Globaali hälytys ja vaste, Global Alert and Response (GAR)

Pandemisesta H1N1 viruksesta 2009 yksityiskohtia. Nootti 3. joka on uusittu.

MUUTOKSIA RAPORTOINTIVAATIMUKSIIN H1N1 virusinfektion suhteen

printable version

Genevessä 16 heinäkuuta julkaistiin seuraavaa tietoa.

Samalla kun vuoden pandemia kehkeytyy edelleen niin myös ne tiedot, joita vaaditaan riskien arviointiin sekä pandemian jo kohdanneista maista että globaalisti ottaen ovat myös tietyn muuttuvaisuuden alaisia.

Tällä hetkellä on ilmeistä, että pandemian kohdanneissa maissa pandemia leviää edelleen ja uusia maita liittyy joukkoon. Kokemus tämä tiedetään hyvin. Vuoden 2009 pandemia on levinnyt kansainvälisesti odottamattoman nopeasti. Aiemmissa pandemioissa influenssavirukset ovat vaatineet yli kuusi kuukautta aikaa levitäkseen niin laajalti kuin nykyinen H1N1 virus alle kuudessa viikossa. Koska virusinfektio nyt leviää jatkuvasti monien maitten yhteiskunnissa, on äärimmäisen vaikeaa, ellei mahdotonta eri maissa koettaa varmistaa kaikkia tapauksia laboratoriotesteillä . Yksittäisten tapausten laskeminen ei ole nyt enää essentielliä monitoroitaessa pandemisen viruksen riskin tasoa tai luonnetta tai annettaessa ohjeita soveltuvimmista vastekeinoista.

KUITENKIN MONITOROINTIA TARVITAAN YHÄ

Näihin asti tätä pandemiaa luonnehtii suurella enemmistöllä oireitten lievyys; suuri enemmistö toipuu tavallisesti jopa ilman lääkehoitoa viikon kuluessa oireitten alusta. Mutta kuitenkin on tarvetta tarkasti monitoroida kaikissa maissa epätavallisia tapauksia ,

  • vakavien tai fataalien H1N1- pandemiavirustapausten kertymiä,
  • sairaalahoitoa vaativien hengitystiesairauksien kertymiä
  • odottamattomia tai epätavallisia kliinisiä kulkuja, joita liittyy vakaviin tai fataaleihin tapauksiin.
  • Muita mahdollisia signaaleita nykyisessä taudinkulussa tapahtuvista muutoksista on mm. odottamattomat, epätavalliset tai huomattavat muutokset tarttumisen tavoissa.

Niitä signaaleja, joita tulee valppaasti huomioida ovat mm

  • kouluista ja työpaikoilta poissaolonmäärien huippulukemat
  • tai vakavammat taudin kulut, joita heijastaa esim. TEHO-osastolla käyntien lisääntymät.

Yleensäkin jos terveydenhoitopalveluilla on vaikeuksia selvitä tapauksista se on merkki näiden järjestelmien stressistä, mutta saattaa myös olla signaali lisääntyvistä vaikeammista kliinisistä taudinkuvista.

Taudin havaitsemiseen ( detection), laboratiiviseen varmistamiseen ja kaikkien, myös lievien tapausten tutkimiseen keskittyvä strategia on äärimmäisen intensiivisiä resursseja vaativa (= henkilökuntaa rasittavaa) . Joissain maissa tämän tapainen strategia nielee enimmät kansalliset laboratorio ja vaste kapasiteetit, jolloin jää vain vähän kapasiteettia jäljelle , jotta voitaisiin monitoroida ja tutkia vakavat tapaukset ja muut poikkeukselliset tapahtumat.

VASTA ÄSKETTÄIN PANDEMIAN PIIRIIN TULLEITTEN MAITTEN SÄÄNNÖNMUKAISET PÄIVITYKSET

Yllämainituista syistä johtuen WHO ei enää julkaise globaaleja taulukoita, joissa mainitaan kaikki varmistetut tapaukset maapallon kaikaista maista.

Kuitenkin osana jatkuvista pyrkimysistä dokumentoida pandemisen H1N1 viruksen globaali leviäminen kuvataan niitten maiden tilannetta, joihin pandemia on juuri levinnyt. WHO edelleen pyytää näitä maita raportoimaan ensimmäset varmistetut tapaukset mikäli mahdollista ja toimittamaan viikottaiset kumulaatioluvut ja varhaisten tapausten epidemiologiset kuvaukset.

PANDEMIAMAISSA

Niissä maissa, joissa jo koetaan laajaa pandemian leviämistä kautta yhteisön,vaihtuu seuranta-aktiivisuuden fokus sitten, että aletaan raportoida kausi-influenssalle asetetuilla indikaattoreilla, niitten suhteen. Näitten maitten ei tarvitse enää lähettää säännöllisiä raportteja yksittäisistä laboratoriokokeista WHO:lle ,

( the focus of surveillance activities will shift to reporting against the established indicators for the monitoring of seasonal influenza activity)

VIRUKSEN OMINAISUUKSIEN SEURANTA

On tärkeää monotoroida pandemisen viruksen virologiset piirteet koko pandemian ajan. Joissan maissa onkin hyvin perusteellisia laboratiivisia valvontasysteemejä jo valmiina kausiluontoisen influenssaviruksen monitorointia varten.

Niillekin maille, joiden laboratoriokapasiteetti on rajoitettua, WHO suosittelee, että alkuvaiheen virologista määrittelyä seuraa testaukset, joissa otetaan ainakin 10 näytettä viikossa, jotta voidaan vahvistaa taudin aktiivisuuden syynä olevan juuri tämän pandemisen viruksen ja jotta voidaan monitoroida viruksessa tapahtuvia muutoksia, jotka puolestaan ovat tärkeitä tauttapausten hoidossa ja rokotteen kehittelyssä.

Päivitetyt WHO ohjelinjat globaaliin taudinseurantaan heijastuvat yleisesti ottaen näissä muutetuissa suosituksissa, mitkä ovat yhdenmukaisia IHR:n taholta asetettujen raportointivaatimusten kanssa. IHR= International health Regulations.

Interim WHO guidance for the surveillance of human infection with A(H1N1) virus
10 July 2009
International Health Regulations

(Suomennosta18.7.2009 10:43)

12.6.2006

WHO:n sanoma 11.kesäkuuta

Suomennosta: LÄHDE: Statement to the press by WHO Director-General Dr Margaret Chan
11 June 2009  World now at the start of 2009 influenza pandemic

“Hyvät Naiset ja Herrat,

Huhtikuun lopussa WHO julisti hälytystilan uuden A influenssaviruksen takia.Tämä erityinen H1N1 kanta ei ole aiemmin kiertänyt ihmiskuntaa. Virus on aivan uusi.  Virus on tarttuvainen ja leviää helposti ihmisestä toiseen ja maasta toiseen. Tänään on noin 30 000 varmistettua tapausta raportoitu yhteensä 74 eri maasta.  Tässä on vain osa asiaa. Muutamaa poikkeusta huomioonottamatta niissä maissa, joissa on esiintynyt suuri määrä sairaustapauksia tilanteen valvonta ja näytteitten otto on hyvä.  Leviämistä maasta toiseen ei enää voida jäljittää selkeästi ihmisten tartuntaketjua määrittämällä. Jatkoleviäminen on katsottava  väistämättömäksi tapahtumaksi.    Olen  neuvotellut johtavien  influenssa-asiantuntijoiden, virologien  ja kansanterveysviranomaisten kanssa. Kansainvälisten terveyttä koskevien säädösten (International Health Regulations) käynnistämien proseduurien  mukaisesti   olen konsultoinut Poikkeustilakomiteaa (Emergency Committee) , joka on tätä tarkoitusta varten perustettu. Saatavilla olevan näytön ja  niihin tutustuneitten asiantunijoitten en arvion perusteella  on influenssapandemian  tieteelliset kriteerit täyttyneet

Olen sen takia päättänyt kohottaa influenssapandemian hälytystasolta (5)  pandemiatasoon (6). Nyt 11. kesäkuuta 2009  maailma on vuoden 2009 influenssapandemiansa  alussa. (START).

Olemme nyt pandemian varhaispäivissä Virus leviää   tiukan ja huolellisen  kontrollin alaisena.  EI KOSKAAN ole havaittu pandemiaa  näin varhain  eikä näin tarkasti seurattu  juuri  tapahtuvalla ajalla aivan  varhaisista alkuhetkistä alkaen. Nyt maailmassa saadaan niittää pandemiavalmiuden  etuja, joihin ollaan  investoitu viime kuluneen viiden vuoden aikana. Meillä on  etumatkaa. Tämä antaa meille vahvan aseman. Mutta  samalla  se haastaa meitä   tietojemme  ollessa rajallisia ja tieteellisen epävarmuuden vallitessa  saamaan   lisää neuvoja ja  uusia vakuuksia .

Hyvän monitoroinnin , perusteellisten tutkimusten ja eri maitten suoran raportoinnin ansiosta  olemme saaneet muutamia varhaisia pikakäsityksiä viruksen leviämisestä ja sen mahdollisesti  aiheuttamasta  tautikirjosta.

Tiedämme myös , että varhaisen  siellä täällä esiintyvän  viruksen ttavat voivat  muuttua äkisti. Virus tekee säännöt ja tämäkin H1N1 kaikkien influenssavirusten tapaan voi muuttaa sääntöjään sen suuremmitta sävelittä milloin tahansa.

Globaalisti ottaen  meillä on hyvät syymme uskoa tämän  pandemian ainakin varhaispäivinään pysyttelevän asteeltaan kohtalaisen vakavana.  Kokemuksesta tiedämme vakavuusasteen vaihtelevan  maasta toiseen monista tekijöistä johtuen.  Nykytietämyksen mukaan potilaitten  valtaenemmistöllä on ollut lieviä oireita ja toipuminen on ollut nopeaa ja täydellistä usein ilman mitään lääkehoitoakin.

Kautta mailman on menehtyneitten luku ollut pieni. Joka ainoa näistä kuolemista on kuitenkin traaginen ja meidän on koottava voimia kohdatessamme  niitä yhä lisää. Kuitenkaan emme odota mitään vaikeiden tai fataalien infektioiden  äkillistä ja  kohtalokasta  lisääntymistä.

Tiedämme uuden H1N1 viruksen infektoivan nuorta väkeä. Miltei kaikilla laajemman ja pitkäaikaisemman purkauksen alueilla pääosa  infektoituneesta väestöstä on ollut alle 25 vuotiaita.

Joissain maissa noin 2% infektoituneista on saanut vakavamman taudin, jossa esiintyy nopea paheneminen kohti henkeä uhkaavaa keuhkokuumetta.

Useimmat vaikeat tai fataalit infektiot ovat kohdanneet aikuisia, jotka ovat 30-50 vuoden ikäisiä.

Tällainen tautimalli on merkitsevästi  kausiluontoisesta influenssaepidemiasta poikkeava, missä  useimmat menehtymiset kohtaavat iäkästä väestöä.

Monesti, tosin ei jokaisessa tapauksessa, vakava sairastuminen on  tapahtunut siinä väestössä, jolla on jokin krooninen  perussairaus . Alustaviin rajallisiin tietoihin pohjautuen voidaan sanoa, että näihin sairauksiin kuuluu hengitysteiden taudit, varsinkin astma, sydän-ja verenkiertoelinten taudit, diabetes, autoimmuunit sairaudet ja ylipaino.

Samalla on tärkeä huomauttaa noin kolmasosan tai puolien vaikeaa ja fataalia infektiomuotoa  sairastaneista   olleen aiemmin terveitä nuoria ja keski-ikäisiä.

Sanomattakin on selvää, että raskaana olevien komplikaatioriski nousee. Tälläinen riskien lisääntyminen  nostaa  myös sellaisen   viruksen merkitystä, mikä ensisijaisesti infektoi nuoria ikäluokkia.

Lopuksi  vaikka  ei mitenkään  pienimpänä huolena on se, ettei tiedetä  edeltä, miten virus käyttäytyy kehitysmaissa esiintyvissä olosuhteissa. Tällä hetkellä suurin osa  tapauksista on havaittu ja tutkittu  eri maista jokseenkin  hyvien olosuhteiden vallitessa.

Sallinette minun  painottaa kahta  seikkaa näistä monista.  Ensinnäkin  99 % kaikesta äitikuolleisuudesta ilmenee kehitysmaissa, mikä  on merkitsijä kehnosta äitiyshuollosta ja synnytysten hoidosta.  Toiseksi  noin 85% kroonisten tautien rasituksesta keskittyy matalan ja keskitason tuloja omaaviin maihin.

Vaikkakin pandemialla vaikuttaa olevan vain   kohtalainen  vaikeusaste näissä  suhteellisen  hyvin toimeentulevissa maissa, on järkevää olettaa ankeampaa kuvaa viruksen levittyä niille alueille, missä resursseja on rajoitetusti, terveyspolitiikka kehnompaa ja kaikenlaista taustalla olevaa lääketieteellistä ongelmatiikka on riittämiin.

Herrat ja Rouvat,

Eräs pandemioille luonteenomainen piirre on niitten nopea leviäminen maailman kaikkiin osiin. Viime vuosisadalla tämä leviäminen tapasi viedä  6-9 kuukautta silloinkin, kun kaikki kansainvälinen liikenne käytti laivoja ja junia.

Maitten tulisi  varustautua havaitsemaan influenssatapauksia  tai tulisi valmistua niitten esiintymisiin lähiaikoina. Niiden maitten, joissa influenssa-aalto on jo huippunsa ohittanut, pitäisi  valmistautua toisen infketioaallon tulemiseen.

Kaikkien maiden terveysministeriöihin on toimitettu  ohjeita spesifisistä suoja- ja varmuustoimenpiteistå. Varuillaan oloa odotetaan niiltä mailta, joissa  ei vielä ole influenssatapauksia tai ehkä vain jokin harva tapaus.

Laaja-alaisia tartuntoja esiintyessä valtioitten  pitäisi keskittyä  potilaittensa  asianmukaiseen hoitoon. Potilaiden testaamisia ja tutkimisia pitäisi  prioritoida intensiiviresursseiksi välttäen  joutumatta  resurssipulaan kapasiteettien nopeasti revähdettyä.

WHO on keskustellut tiiviisti influenssarokotteen valmistajien kanssa.  Ymmärtääkseni kausiluontoisen influenssan rokotteen tuotanto alkaa olla kohta jo tehty valmiiksi ja täydellä kapasiteetilla voidaan sitten varmistaa  suurin mahdollinen  pandemisen rokotteen  toimitus tulevina kuukausina.

Rokotteiden saatavuuden ohella  on myös useita  ei –lääkkeellisiä interventioita ,jotka voivat suoda jotain suojaa virusta vastaan.

WHO ei edelleenkään aseta matkustamisille mitään rajoitussuosituksia eikä rajojen sulkemisia.

Influenssapandemiat olivat ne sitten kohtalaisia tai vakavia ovat merkittäviä tapahtumia, koska koko ihmiskuntaon  miltei maailmanlaajuisesti infektioaltista.

Olemme kaikki samassa veneessä  ja yhdessä tulemme  tästä selviämäänkin.

Kiitos.”

11. 6. 2009 klo 21:20 Ilmeisesti integroidut datoriset tiedot osoittavat  uuden influennsan olevan tosi pandemian tasoa  ja tänään WHO on selventänyt pandemisen tason 6:ksi, mikä tietysti on helpotus rokotuksen valmistajille, koska nyt saa valmistaa sitä virusta vastaan ,  mikä ON OLEMASSA , eikä varsinaisesti tarvitse  keksiä jotain kuviteltua  virusta. (Nyt on vain rokotuksen valmistamisessa sama sudenloukku kuin kerran aiemminkin, kun oli kyse H1N1 vastaisesta rokotteesta. Mutta ehkä nyt osataan välttää entisen rokotuksen vaarat).  WHO:n johdosta täsmennettiin,  että pandeminen taso 6 koskee tätä AH1N1 virusta, joka tarttuu helposti, aiheuttaa toistaiseksi lievän taudin, josta toivutaan nopeasti ja letaalit tapaukset ovat harvoja, mutta traagisia, ja niitä koetetaan  estää tulemasta.  Kaikissa lähteissä viitataan että syksy tulee olemaan influenssan kannalta täällä pohjoisella pallonpuoliskolla sitten  kiireempi aika.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Leabright's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: