Tässä kappaleessa Pauli Huhtala lyhyesti kokoaa merkitseviä tapahtumia, jotka päättivät toisen maailmansodan hirmumyrskyn.

XVI Kaaoksesta rauhaan Sivu 425

 • RATKAISEVAT KONFERENSSIT, Sivu 427

JALTA,  helmikuu 1945
SAN FRANCISCO 25.4. 1945
POTSDAM 17.7. 1945

 • TOISEN MAAILMANSODAN TAPPIOTILASTOA Sivu 430

Yhdysvaltojen henkilötappiot Sivu 430
Ison-Britannian henkilötappiot Sivu 431
Yhdysvaltojen materiaalikulutusta Sivu 431
Sotakustannukset Sivu 431
Kauppalaivastotappioita 1939-43, Sivu 432
liitoutuneitten laivastotappiot 1939- 1945 , Sivu 432

 • JALTA

http://www.u-s-history.com/pages/h2072.html

Toisen maailmansodan ratkaisevan päättymisvaiheen alkaessa helmikuun alkupäivinä 1945, kokoontuivat Kolme suurta, Stalin, Roosevelt ja Churchill, yhteisen neuvottelupöydän ääreen, joka sijaitsi tsaarien vanhassa palatsissa Jaltalla. konferenssiin osallistuivat myös Venäjän, Yhdysvaltojen ja Englannin yleisesikuntien päälliköt: Vasiljevski, Marshall ja Brooke sekä näiden maiden ulkoministerit: Molotov, Stettinius ja Eden.

Helmikuun 12 päivänä julkaisivat liittoutuneet Jaltan konferenssin tärkeimmät päätökset. Julistus sisälsi kaikkiaan yhdeksän kohtaa, jotka käsittelivät liittoutuneitten yhteisiä ponnistuksia, joilla toinen maailmansota vietäisiin nopeasti päätökseen.

Mielenkiintoista on todeta, että Jaltan konferenssi rakentui ainakin siinä mielessä Atlantin julistuksen pohjalle, että sodan jälkeen päätettiin perustaa kansainvälinen järjestö maailmanrauhan turvaamiseksi.

Sodan viemiseksi nopeaan loppuratkaisuun muodostettiin liittoutuneitten keskeinen yhteinen johtoelin, jonka tuli yhdistää liittoutuneitten voimat keskitettyyn yhteistoimintaan. Tämä yhteistoiminta tuottikin tuloksia, sillä jo parin viikon kuluttua alkoivat liittoutuneitten samanaikaiset hyökkäykset Saksan kimppuun ja kaksi kuukautta myöhemmin ne johtivat (natsi)Saksan täydelliseen luhistumiseen.

Saksan tuleva kohtalo oli Jaltan konferenssin keskeisimpiä ja vaikeimpia kysymyksiä. Seuraavissa kysymyksissä liitoutuneet pääsivät yksimielisyyteen:

 1. Saksan tuli antautua ehdoitta
 2. Saksa pidettäisiin miehitettynä pitkän ajan ja sen miehitykseen osallistuisivat Venäjä, Yhdysvallat, Englanti ja Ranska kullekin määrätyllä miehitysalueella
 3. Kaikki saksalaiset joukot riisuttaisiin aseista ja kaikki sotamateriaali joko kuljetettaisiin pois maasta tai se tuhottaisiin

Tulevan Saksan rajakysymyksistä tehtiin ainoastaan Puolan kohdalla se periaatteellinen päätös, että Puolan tuli länsirajoillaan saada korvausta niistä alueista, joita se oli itärajallaan menettänyt Venäjälle. Jaltan konferenssiin sisältyi edellämainittujen päätösten lisäksi myös salainen sopimus, joka julkaistiin vasta kevättalvella 1946. Tämä sopimus kosketteli Venäjän liittymistä sotaan japania vastan noin pari kuukautta Saksan kukistumisen jälkeen. Korvauksena osanotostaan sotaan Japania vastaan saisi Venäjä alueellisena hyvityksenä Etelä-Sahalinin ja Kurilit sekä oikeuden vuokrata Port Arthurin kaupunki laivastotukikohdakseen.

 • SAN FRANCISCO

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/521161/San-Francisco-Conference

  Jaltan konferenssissa tehdyn päätöksen mukaan kokoontuivat liittoutuneitten kansakuntien edustajat huhtikuun 25 päivänä 1945 San Franciscoon perustamaan kansainvälistä maailmanjärjestöä. Kuten aikaisemmin on todettu rakennettiin tässä konferenssissa perusta yhdistyneitten kansakuntien maailmanjärjestölle (YK). Mutta tämä konferenssi ei sujunut niin hyvässä yhteisymmärryksessä kuin Jaltan konferenssi. Suurvaltojen, ensisijassa Yhdysvaltojen ja Venään kesken kehittyi vaikeita ristihttp://www.britannica.com/EBchecked/topic/521161/San-Francisco-Conferenceriitoja varsinkin vastaisen maailmanrauhan turvaamista koskevissa kysymyksissä. Kuukauden kestäneiden neuvottelujen jälkeen päästiin kuitenkin sovitteluratkaisuun ja kesäkuun 26 päivänä vahvistettiin Yhdistyneitten Kansakuntien säädökset.

  • POTSDAM

  http://www.trumanlibrary.org/teacher/potsdam.htm

  Heinäkuun 17. päivänä 1945 kokoontuivat Kolme Suurta, Stalin , Truman ja Churchill kolmanteen konferenssiinsa saman vuoden aikana. Potsdamin konferenssi päättyi elokuun 2. päivänä, jolloin konferenssin tuloksista annettiin tiedotus. Sen mukaan olivat liittoutuneet päättäneet muodostaa viiden vallan neuvoston, jossa olisivat jäseninä Yhdysvaltojen, Englannin, Venäjän, Ranskan ja Kiinan ulkoministerit. Tämän neuvoston tehtävänä oli ensisijassa valmistella entsiten vihollismaiden kanssa tehtävät rauhansopimukset sekä olla neuvoa antavana elimenä Yhdistyneille Kansakunnille siksi kunnes tämä maailmanjärjestö olisi organisoitu. Viiden vallan neuvoston tuli kokoontua ensimmäisen kerran syyskuussa 1945.

  Potsdamin konferenssin tärkeimmät sopimukset koskivat liittoutuneitten yhteistä Saksan-politiikkaa. Tässä mielessä päätettiin, että liittoutuneet puuttuisivat Saksan sisäisiin oloihin vain kysymyksissä, jotka liittyisivät maan poliittiseen, taloudelliseen ja sotilaalliseen aseistariisumiseen.
  Saksa olisi kuitenkin useita vuosia pidettävä miehitettynä ja sen taloudellinen nousu tänä aikana estettäisiin. Saksan teollisuuskeskukset oli hävitettävä ja sen teollisuuslaitokset siirrettävä sotasaaliina voittajamaihin. Näin saisivat Venäjä ja Puola ne teollisuuslaitokset, jotka sijaitsivat Venäjän miehittämällä alueella ja läntiset liittoutuneet vastaavasti lännessä olevat teollisuuslaitokset. Kuitenkin tuli Venäjän saada myös eräitä läntisellä miehitysalueilla olevia teollisuuslaitoksia erikseen sovittavia elintarvikeluovutuksia vastaan.
  Periaattellisesti päätettiin myös , että Saksan teollisuuden tuotanto saisi vastaisuudessa käsittää vain oman maan kulutukseen tarvittavan tuotantomäärän. Mitään yhtenäistä hallintoa ei Saksaan toistaiseksi perustettaisi ja sen vuoksi todettiin , ettei Saksan kanssa tehtävä rauha ollut vielä ajankohtainen.
  Taloudellisessa mielessä käsiteltäisiin Saksaa kuitenkin yhtenäisenä taloudellisena kokonaisuutena. Potsdamin konferenssi korosti myös sitä, että tarkoituksena ei ollut Saksan orjuuttaminen. Pyrittiin vain siihen, että sen sotilaalliset resurssit hävitettäisiin, jotta se ei enää olisi maailmanrauhan uhkana.
  Näille perusteille rakentui liitoutuneitten politiikka maailman rauhan turvaamiseksi.

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  Leabright's Blog

  Just another WordPress.com weblog

  WordPress.com

  WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

  %d bloggers like this: