HUHTALA PAULI (1948)

Sota vyöryy yli Balkanin. In: Toinen maailmansota.

1. Miksi Balkanin valtiot vedettiin mukaan maailmansotaan?

(2. Italia hyökkää Kreikkaan, Italian armeija ja sen ryhmitys, Kreikan armeija ja sen syhmitys, taistelu kulku)

3. Saksa hyökkää Balkanille

Tilanne kiristyy

Jugoslavian valloitus

(Kreikan armeijan ryhmitys, saksalais-italialaisten voimien hyökkäys, taistelu Kreetasta).

”SOTA VYÖRYY YLI BALKANIN

Näitten valtioitten puolueettomuus kiinnosti Saksaa sen takia, että se sai näistä maista sille välttämättömiä elintarvikkeita ja polttoainetta. Kun yleinen tilanteen kehitys kesällä ja syyskesällä 1940 alkoi osoittaa merkkejä siitä, että sota tulisikin pitkäaikaisemmaksi kuin alunperin oli arvioitu, tuli Saksalle yhä tärkeämmäksi saada takuu siitä, että Balkanin valtiot tulisivat edelleenkin täydentämään Saksan varastoja.

Kun toisaalta alkoi olla merkkejä, että sekä liittoutuneet että Venäjä alkoivat saada vaikutusvaltaa Balkanilla, Venäjä Romaniassa ja Englanti Turkissa ja Kreikassa, teki Saksa päätöksen varmistaa asevoimin vaikutusvaltansa näissä maissa.

1940-41

Kesällä 1940 ROMANIA joutui jakamaan alueitaan Venäjälle, Bulgarialle ja Unkarille. Sen jälkeen kun Bessarabia ja Pohjois-Bukovina oli luovutettu Venäjälle, Saksa kiirehti tehostamaan vaikutusvaltansa Romaniassa ja syksyllä 1940 lopulta otti Romanian ”sotilaalliseen suojelukseensa”. Romanian öljy oli Saksan sodankäynnille tuiki tarpeellista ja maan sotilaallinen miehitys takaisi varmasti, ettei tätä sodankäynnille tarpeellista polttoainetta lähetetty muiden valtakuntien käyttöön. Romanian miehitystä seurasi myös maan ”poliittinen orientoituminen” Saksan politiikan mukaisesti Romanian miehitys tapahtui vastarinnatta 13.10. 1940.

Tonavan maista olivat UNKARI ja SLOVAKIA sekä ROMANIA liittyneet Kolmen vallan sopimukseen marraskuun lopulla 1940.

http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=10996755#

Balkanin maista tulivat siihen liittymään BULGARIA maaliskuun 1. päivänä 1941 ja JUGOSLAVIA 25.3. 1941. Tämä liittyminen ”Kolmen vallan sopimukseen ” oli kaikkea muuta kuin vapaaehtoista, mutta väkevämmän tahtoa oli noudatttava.

Akselivaltojen sotilaallisista toimista Balkanilla sovittiin Hitlerin ja Mussolinin kohdatessa toisensa Brenner-solassa 3.10. 1940. Ilmeistä on, että ITALIA sai silloin tehtäväkseen Saksalta valloittaa ja miehittää Kreikan, sillä Italian hyökkäys alkoi vielä samassa kuussa. Sitä ennen 13.10.1940, Saksa miehitti Romanian ja siten siirsi joukkojaan lähemmäksi Kreikan sotanäyttämöä.

Italian hyökkäys KREIKAN oli kimppuun 1940 syksyllä ja sen epäonnistuttua Saksan suorittama BALKANIN valloitus näytti näiden tapahtumien suoritusaikana käsittämättömältä. Vasta myöhempien sotatapahtumien yhteydessä tuli selviämään, että Balkanin valloitus tarkoitti tulevan, Venäjää vastaan suuntautuvan sotaretken operaatiotukialueen varmistamista.

ALBANIAN osuudesta

ITALIA HYÖKKÄÄ KREIKKAAN

Oli luonnollista, että Italia valitsi operaatiotukiohdakseen Kreikkaan suunnattavaa sotaretkeä varten ALBANIAN minkä valtakunnan Italia oli pari vuotta aikaisemmin väkivaltaa käyttäen liittänyt Italian imperiumiin. Operaatiotukialueena oli Albanialla se etu, että operaatiot Kreikkaa vastaan voitiin suorittaa maitse; muualta hyökättäessä olisi italialaisten ensin pitänyt suorittaa maihinnousu jonnekin merien saartaman Kreikan rannikkoalueelle. Muissa suhteissa oli Albanian maasto sotatoimien suoritukselle mitä epäedullisin. Kreikan ja Albanian raja-alueet ovat korkeata ja vaikeakulkuista vuoristomaastoa, jossa tieyhteydet ovat harvassa ja alue pieninkin joukoin helposti puolustettavaa. Maasto vaikeuttaa erityisesti nykyaikaisen ( v 1948!) taistelumateriaalin, nimenomaan panssarivaunujen ja raskaamman tykistön käytön.

Eteläisin tie Albaniasta Kreikkaan alkaa Valonasta (Avlona), seuraa sen jälkeen jonkin matkaa rannikkoa ja suuntautuu sitten itään Kalibakiin Kreikan puolella rajaa. Täällä tie kulkee Janninan kautta etelään pitkin Kreikan rannikkoa. Toinen tie johtaa Tepelenistä Argyrokastron kautta Kalibakiin ja kolmas Klisuran ja Konitzan kautta samoin Kalibakiin. Pohjoisin tieyhteys johtaa Durazzosta Koritsan (Koatsha) kautta aina Salonikiin saakka. Muualla on vain patikkapolkuja tai aivan tiettömiä taipaleita.

Joukkojen kuljetus ja huolto Italiasta Albaniaan tapahtuisi meritse ja se osa Italian laivastoa, jota Englannin Välimerellä olevat laivasto-osastot eivät sitoneet, oli keskitetty varmistamaan tätä meritse tapahtuvaa huoltoa.

Hyökkäyksen alkaessa oli Albaniassa italialaisia joukkoja 8- 10 divisioonaa, yksi panssaridivisioona sekä suhteellisen vahvat ilmavoimat. Nämä joukot ryhmitettiin hyökkäystä varten kolmeen ryhmään.

Eteläinen ryhmä keskitetiin rajalla Kalibakin kautta Janninaan johtavien teiden suuntiin. Tämän ryhmän tuli murtautua Epeiroksen kautta sisä-Kreikkaan. Italialaiset ovat ilmoittaneet tämän ryhmän taisteluvahvuudeksi 3 jalkaväkidivisioonaa, yhden erillisen jalkaväkirykmentin ja 18 patteria raskasta kenttätykistöä.

Keskustaan, Metsovon solaan johtavan tieyhteyden suuntaan keskitettiin vahvistettu 3. alppidivisioona. Tämän divisioonan tehtävänä oli nopeasti vallata Metsovon sola, raivata tie auki Thessalian ylätasangolle sekä idästä käsin valloittaa Janninan kaupunki.

Pohjoinen ryhmä keskitettiin Kortshan maastoon, josta sen tuli hyökätä Florinan suuntaan sekä suorittaa läpimurto Makedoniaan.

(Italia koetti salamasotaa, ennen kuin Kreikka ehtisi keskittää, mutta Kreikka kesti tällä erää).

KREIKAN armeija ja sen ryhmitys

Kreikan armeija oli hyvin organisoitu ja koulutettu ja suhteellisen hyvin varustettu.— Myöhemmässä vaiheessa Kreikka sai lentokonetäydennystä Englannista.

Puolustusvoimien ylipäällikkö oli kenraali Papagos. I armeija 13 divisioonaa oli keskitety Albanian vastaiselle rajalle ja 2. armeija Bulgarian rajalle.

Taistelun kulku

Italialaiset hyökkäävät

Sotatila alkoi uhkailun ja härnäilyn jälkeen

28.10. 1940 klo 5.30. italialaiset hyökkäsivät kolmella rymittymällä Kreikan rajojen yli.

Eteläinen ryhmä saavutti 31.10. Kalamosjoen, 30 km Janninasta länteen. ja siinä vastarinta pysähdytti sen.

Keskustan alppidivisioona valloitti 31. 10 Konitzan kaupungin ja jatkoi Metsovan solan suuntaan. Siinä kreikkalaiset saartoivat italialaiet, tuhosivat puolet ja puolet palasi takaisin Albaniaan. Kreikkalaiset ajoivat takaa ja tunkeutuivat marraskuussa Albanian alueelle. Pindos-vuoren rinteillä italialaiset kokivat ensimmäiset tappionsa.

Italian vasen sivusta Kortshan suunnalla tungettiin varhain takaisin Albaniaan ja kreikkalaiset valloittivat Kortshan 7.11. 1940. Italialaiset joutuivat siis ottamaan puolustusasenteen 6.11. 1940 lähtien..

9.11.1940 tapahtui italialaisten armeijojen uudelleen muodostaminen Taistelussa olevista voimista muodostettiin Albanian armeijaryhmä, jonka komentajaksi tuli kenraali Soddu. Joukot jaetiin kahteen armeijaan siten, että eteläisestä ryhmästä muodostettiin kenraali Geloson komentama 11. armeija ja Kortshan suunnan joukoista kenraali Vercellinon komentama 9. armeija.

Kreikkalaiset hyökkäävät. Mussolini tulee rintamalle. Saksa alkaa puuttua sodan kulkuun.

Marraskuun puolivälissä kreikkalaiset ryhtyivät kaikilla suunnilla hyökkäykseen, joka edistyi suhteellisen nopeasti. Joulukuun puoliväliin mennessä, jolloin rintama jälleen alkoi kiteytyä, kreikkalaiset olivat jo vallanneet noin viidesosan Albanian alueesta, ja rintamalinja kulki etelässä jo Valonan itäpuolisessa maastossa.

Italian ylipäällikkö vaihtui: kenraali Callero otti johdon käsiinsä ja ryhtyi valmistelemaan vastahyökkäystä. Kun tämä 9.3.1941 alkoi, tuli Mussolini rintamalle ja otti ylipäällikkyyden haltuunsa. Tästä vastahyökäyksestä kehittyi koko sodan raskain taistelu, jossa tappiot nousivat suuriksi, hyökkääjän silti saamatta mainittavampia maastovoittoja. Beratin maastossa oli erittäin kiivaat taistelut. Huhtikuussa piti Italialaisten uuden vastahyökkäyksen alkaa. Mutta nyt Saksa ryhtyi armeijoineen hyökkäykseen.

SAKSA HYÖKKÄÄ BALKANILLE

TILANNE KIRISTYY

Italia ei ollut saanut Kreikkaa voitettua. – Englannin vaikutusvalta Kreikassa lisääntyi yhä enemmän.–

Saksa valmistui ottamaan haltuunsa itäisellä Välimerellä sellaiset tukikohdat, joista se voisi hallita yhteyksiä sekä Mustalle merelle että Suezin kanavalle.

Saksa kiirehti hyökkäämään Kreikkaan ja miehittämään maan ennenkuin Englanti ehtii. Saksan armeijoiden ja Kreikan välissä oli sillä hetkellä kuitenkin kaksi puolueetonta valtakunta: JUGOSLAVIA ja BULGARIA, joiden läpi hyökkäys Kreikkaan voitaisiin saada käyntiin. Tietysti olisi Saksa voinut käyttää tähän tarkoitukseen ALBANIAA mutta tila oli tällä suunnalla liian vähäinen, yhteydet sinne Saksasta vaikeita ja mutkikkaita, ja mikä oli tärkeintä, operaatiot Albanian kautta olisivat vaatineet aikaa, jota nyt natsivaltiolla ei enää ollut. Saksan päätös oli siis selvä: hyökkäyksen tuli tapahtua pohjoisesta Bulgarian ja Jugoslavian kautta ja näiden maiden alueita operaatiotukikohtana käyttäen. Natsisaksan diplomatian tehtäväksi jäi ratkaista tämä probleema ja von Ribbentrop suoritti sen nopeasti Bulgaria taipui nopeasti Kolmen vallan sopimkseen 1.3. 1941 ja jo seuraavana päivänä marssivat sotamarsalkka Listin joukot Bulgariaan ja miehittiavt Bulgarian ja Kreikan raja-alueet.

JUGOSLAVIAN kanssa kävi neuvottelut hitaammin, mutta 25.3. 1941 myös Jugoslavia allekirjoitti kolmen vallan sopimuksen.

Kaikki näytti selvältä ja Kreikkaan suoritettavan hyökkäyksen piti alkaa 6..4. 1941.

Nyt Jugoslavia kaatoi sen hallituksen, joka oli tehnyt natsien kanssa sopimuksen. Vallankaappaus oli 26-27.4. 1941. uusi hallitus aloitti viipymättä kosketuksen oton Venäjän suuntaan ja 5.4. 1941 nämä maat tekivät keskinäisen hyökkäämättömyyssopimuksen.

http://www.russia.com/forums/open-board/8066-history-israel-palestine-14.html

Tämä tilanteen muutos ( tietysti raivostutti Natsisaksan johdon ja ) aiheutti sen, että Saksalle nyt vihamielinen Jugoslavian armeija oli eliminoitava pois, ennen kuin hyökkäys Kreikkaan voisi alkaa.

Sotamarsalkka Listin armeija, joka oli ryhmitettynä Etelä-Bulgariaan, sai jo 27.3. uuden tehtävän. Sen tuli päävoimin hyökätä idästä Jusgoslaviaan samanaikaisesti, kuin Jugoslavian pohjoisrajoille, Saksaan ja Unkariin keskitetty Weichsin armeija hyökkäsi pohjoisesta ja italialaiet joukot rannikon suunnassa kaakosta ja luoteesta.

a

(Jugoslavia raivataan pois Natsivaltakunnan Kreikkaan etenemisen tieltä)

Jugoslavia saattoi asettaa miljoona miestä liikekannalle. Liikekannallepano oli tehty 3.4. mennessä:

1.armeija Kroatiaan, Zagrebin maastoon.

2. armeija Belgradin tienoille.

3. armeija Moravan joen varteen Nishin molemmin puolin.

4. armeija Skopljen maastoon, Vardar joen varteen.

5. armeija reservinä Sarajevon maastoon Bosniaan.

Saksalaisilla oli käytettävissään Jugoslavian valloitukseen puoli miljoona miestä. Italialaisia joukkoja oli Albaniassa 30 divisioonaa, joista osa suunnattiin luoteeseen, osa itään, sekä Triesten suunnalta hyökkäävät 10 divisioonaa. Sitä paitsi Italian merivoimat osallistuivat taisteluun suorittaen maihinnousun Spalaton luoteispuoleiselle rannikolle.

Natsiarmeijojen tarkoitus oli estää Jugoslavian ja Kreikan armeijojen kosketus sekä eliminoida Jugoslavia nopeasti.

Saksan hyökkäykset alkoivat etelään ja länteen samanaikaisesti 6.4. 1941. Metaxas-linjaa vastaan hyökkäsi kenraali Boehmen komentama 12. armeija ja länteen sotamarsalkka von Klugen komentama 4. armeija sekä osia 12. armeijasta.

Skopjen kaupunki vallatiin 2 vuorokaudessa. 10.4. saksalaiset olivat Monastirin maastossa Kreikan rajalla ja pääsivät yhteyteen Italian albanialaisten joukkojen kanssa.

http://www.lib.utexas.edu/maps/europe/kosovo_history92.jpg

Albanian rajalla tuhottiin koko Jugoslavian 3. armeija rippeiden antautuessa 11.4. vangiksi. Nyt oli kiila Kreikan ja Jugoslavian välissä. Von Kleistin panssarijoukot valtasivat Nishin kaupungin. Sitten he suuntasivat Belgradiin ja saavuttivat sen etelämaaston 12.4.

Pohjoisesta tuleva von Weichsin armeija valtasi Marburgin 9.4. ja lähti kohti Zagrebia. 11.4. valloitti Zagrebin Unkarista tuleva panssaridivisioona. Pohjoisarmeija hyökkäsi kahtaalle: Bosniaan ja saarsi Sarajevon ja sitten oli Belgradin antauduttava. Sarajevo vallattiin 15.4. 1941. Jugoslavian taistelu päättyi tähän ja antautuminen tapahtui 17.4. 1941.

Vain vuoristomaastoon paenneet armeijan osat jatkoivat vastarintaa, jota saksalaiset eivät koskaan saaneet täysin tukahdutettua.

http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=10996755#

Mutta jo ennen Jugoslavian antautumista, natsisaksalaiset kävivät päätyöhönsä. Keskitetty hyökkäys KREIKKAAN oli alkanut. 23.4. Saksalaiset aloitivat taistelun Thermopylain maastoon ryhmittyneitä englantilais-kreikkalaisia voimia vastaan. Kreikan hallitus siirtyi jo silloin KREETAN saarelle. ja sieltä ENGLANTIIN.

(näistä toisen kerran)

Kommentti:

Tästä historiasta näkee ALBANIAN aseman olleen sen verran poikkeuksellinen, että pelkästään jo maasto oli edullinen siviilielämän suojaksi. Lissäksi roomalaiskatolilainen Paavin imperiumi ja Italian imperiumi sinänsä ei voinut uskonnonkaan vaikuttamana tuottaa sellaista kuolemankonetta armeijaksi, mikä saksalaisten armeija oli, joten Albanian alueen ollessa Italian armeijan käytössä se oli kuitenkin jonkin lojaalisuuden barrikadin sisällä. Italia ja Kreikka olivat taas lojaalisti antiikin ajoista arkkivihollisia jo muilla tasoilla kuin varsinaisesti etnisen annihilaation tasolla, joten Holokaustin kulovalkean leviämiseen niille alueille oli pääsyynä natsivaltakunnan suora interventio näitten maitten asioihin..

Tosin kaikki regionaaliset kaunat ja paikalliset juutalaisvihat alkoivat kuin programmina toteutua kun saksalaiset avasivat annihilaatiohengen portit. Pohjois-Afrikka on tästä hyvä esimerkki.

Slovenia:

http://www.heritageabroad.gov/reports/doc/slovenia_survey.pdf

http://fi.wikipedia.org/wiki/Slovenia

http://www.srpska-mreza.com/History/ww2/book/Hilberg.html

Käy ilmi, että Jugoslavian juutalaisten kohtalo on eräitä Euroopan traagisimpia natsiaikana. 64 000 juutalaista menetti henkensä. Myös Kreikassa luku oli samaa luokkaa.

Tilanne oli rauhan tultua hyvin ratkaisematonta Jugoslaviassa kauan kuten tiedetään.

http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/map/yugoslavia/

Muistiin Albanian sijainnista II maailmansodan taistelutantereella. 13.2.2008 14:17 L Bright

Lisäys 13.2.2008 22:30

Tämä maailmankolkka Kosovo ja Serbia ja niiden välinen synkronoituminen näyttää olevankin suoraan sanoen kuuma peruna uutisten joukossa. Jopa verenvuodatuskin keskellä EU:n Valentinen päivään valmista Eurooppaakin on mahdollista

http://lamar.colostate.edu/~grjan/kosovohistory.html

Kosova itsenäistyy 17.2. 2008.

  • WIKIPEDIA  kerää Balkanin sotien nimet seuraavaan listaan:  1900-luvun alusta:

Balkan wars: definitions ( In Finnish) Balkanin sodat

Wikipedia

Balkanin sodat on yhteisnimitys Balkanilla 19121913 käydyille ensimmäiselle ja toiselle Balkanin sodalle.

Muita sotia Balkanilla

Suomen rauhaturvaamishistorian henkilömäärällisesti suurin operaatio KFOR Kosovossa on siirtynyt uuteen vaiheeseen. Suomalainen Kriisinhallintajoukko Kosovossa (SKJK) on lakkautettu 31.12.2010. KFOR operaatiossa jatkaa Suomalainen osasto Kosovossa (SKOK) kahdenkymmenen rauhanturvaajan vahvuisena. Kymmenen esikuntaupseeria työskentelee KFOR:n esikunnassa ja kymmenen rauhanturvaajaa Liaison and Monitoring Teamissa (LMT) Drenasin ja Kosovo Poljen kuntien alueella, kertoo Puolustusvoimien antama nettitieto 4.1. 2011

Leabright's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: