TURKKI ja Turkin aikajanasta 1900-luvulla Pauli HUHTALAN silmin (1948): In: II Maailmansota

I Maailmansota oli Turkin valtakunnalle kuin superoperaatio, joka typisti Turkin pieneksi, mutta vahvaksi valtioksi.

Turkin aikajana II maailmansodan loppuun

”10.8. 1929 Sevresin rauha.

24.7. 1924 Lausannessa rauha ympärysvaltojen ja Turkin välillä

19.10. 1939 Turkin ja länsivaltojen avunantosopimus.

17.2.1941 Turkin ja Bulgarian ystävyyssopimus.

18.6. 1941 Ankarassa allekirjoitetaan Saksan- Turkin hyökkäämättömyyssopimus.

2.8.1944 Turkki katkaisee suhteensa Saksaan.

23.2. 1945 Turkki julIstaa sodan Saksalle.”

Näistä tarkemmin Pauli HUHTALAN kirjan (1948) mukaan.

”ENSIMMÄISEN MAAILMANSODAN JÄLKEINEN RAUHANSOLMIMINEN

vaati Liittoutuneitten ja Turkin välillä sitkeämpiä ponnistuksia kuin muitten kanssa. Rauhansopimus allekirjoitettiin Sevresissä 10.8. 1920, ja se oli Turkille yhtä raskas kuin keskusvalloille niiden rauhansopimukset. Sen mukaan oli Turkin luovutettava Kreikalle suurin osa eurooppalaisista alueistaan, joukko Aigeian meren saarista ja Smyrnan kaupunki ympäristöineen Vähän Aasian puolelta. Osa Aigeian meren saarista sen oli luovutettava Italialle ja myönnettävä autonomia tai itsenäisyys Kurdistanille, Armenialle, Arabialle, Palestiinalle, Syyrialle ja Mesopotamialle. Sen lisäksi oli Turkin luovutettava salmiensa valvonta Kansainliitolle

Mutta turkkilaiset eivät hyväksyneet sulttaanin hallituksen alelkirjoittamaa rauhaa. Ankaraan perustettiin Kemal Ataturkin johdolla kansallinen keskushallitus, joka asevoimin karkoitti Vähän – Aasian mantereelle tulleet kreikkalaiset joukot.

Uusi rauha solmittiin Lausannessa 24.7. 1924 ja se oli Turkille huomattavasti edellistä edullisempi. Turkki tosin menetti melkein kaikki ne alueet, jotka jo Sevresin rauhassa oli määritelty, mutta se oli kuitenkin estänyt kreikkalaisia saamasta jalansijaa Vähässä Aasiassa. Tärkeintä kuitenkin oli, että Turkista oli yhdellä iskulla kehittynyt pienikokoinen, mutta lujasti hallittu valtio, jonka olemassaolo suurvaltojen oli jatkuvasti otettava huomioon. ” ( Suuri heikkous Euroopassa oli pienten valtioitten naapurivihat, jolloin natsisaksan ekspansio sai käytettyä paikallisvihollisuuksia tarkasti laskelmoiden hyödykseen).

“VENÄJÄN DIPLOMATIAN OFFENSIIVI 1939
NEUVOTTELUT TURKIN KANSSA

Venäjän armeijan marssiessa Puolaan antoi Venäjän hallitus 18.9.1939 julistuksen, jossa se vakuutti puolueettomuuttaan Suomea, Eestiä, Latviaa ja Liettuaa kohtaan ja lupasi kunnioittaa näiden maiden etujen ja oikeuksien koskemattomuutta

Sen jälkeen kun Venäjä oli ottanut haltuunsa itäisen Puolan, se aloitti neuvottelut Turkin kanssa. Turkin ulkoministeri Saracoglu kutsuttiin neuvotteluihin Moskovaan syyskuun loppupuolella 1939. Neuvottelut koskivat pääasiassa Venäjän vaatimusta saada osallistua Turkin salmien valvontaan.

Tämän lisäksi Venäjä vaati Turkilta ns. Karsin aluetta TakaKaukasiasta, aluetta, jonka Venäjä oli valloittanut Turkilta vuosien 1877-1878 sodassa, mutta joka oli luovutettu takaisin Turkille 1918. Venäjän ja Turkin väliset neuvottelut olivat sitkeitä ja pitkällisiä ja katkesivat lopullisesti puolivälissä lokakuuta sen jälkeen kun Turkki 19.10.1939 oli tehnyt Ranskan ja Englannin kanssa avunantosopimuksen. Tämä Turkin ja länsivaltojen välillä solmittu avunantosopimus on sikäli mielenkiintoinen, että tällä väliintulollaan Ranska ja Englanti jo kolmannen kerran estivät Venäjän laajentumisen Turkin suntaan. Aikaisemmat väliintulot olivat tapahtuneet Krimin sodan päättyessä 1856 ja Turkin sodan päättyessä 1878.
Kun Venäjän laajentumismahdollisuudet etelässä näin tukkeutuivat, suuntasi Venäjän diplomatia toimeliaisuutensa Itämeren suuntaan.”

P HUHTALAN KIRJA MAINITSEE Turkin ehättäneen tehdä Bulgarian kanssa ystävyyssopimuksen.

17.2.1941 Turkin ja Bulgarian ystävyyssopimus.

(Mutta nyt natsisaksalaiset aikovat raivata Bulgarian tiekseen ja von Ribbentrop lähetettiin taivuttamaan Bulgaria liittymään myös Kolmen vallan sopimukseen: Tämä merkitsi heti Bulgarian alueelle tulevia natsiarmeijaosastoja ( Listin joukot- tosin niitten päätaoitte oli Kreikka)

Käyttäen hyväkseen paikallisia Turkin ja Kreikan välisiä vihollisuuksi saksalaiset tekivät hyökkäämättömyyssopimuksen Turkin kanssa miehitettyään Kreikan. 2.6. 1941 oli Kreetan saari saksalaisten hallussa.

Kesäkuun puoliväliin mennessä akselivallat olivat saaneet tilanteen molemmin puolin Välimerta vakautetuksi itselleen: Rommel oli armeijoineen Egyptin rajalla ja vastaavalla kohdalla Välimeren pohjoispuolella olivat saksalaiset joukot saaneet valtaansa Kreikan ja sen saaristot” (Välimeren tilanteen vakauttamiseen täytyi tässä vielä varmistaa Turkin pysyminen rauhallisena, sillä Saksa oli alkamassa hyökkäyksen Venjälle).

“18.6. 1941 Ankarassa allekirjoitetaan Saksan- Turkin hyökkäämättömyyssopimus “(Saksa koettaa varmistaa neutraalin sivustan itäiselle expansiolle)

(Tässä onkin paljon Turkin kohdalta valkoisia sivuja, kunnes Huhtala mainitsee , että vuonna 1944 Turkki katkaisee suhteensa Saksaan ja seuraavana vuonna julistaa sodan Saksalle)

2.8.1944 Turkki katkaisee suhteensa Saksaan.

23.2. 1945 Turkki julistaa sodan Saksalle.”.

Joten Turkin tapahtumia täytyy etsiä muista lähteistä näiiltä 1939 -1945 vuosilta.

kuten http://www.science.co.il/hi/Turkish/

WIKIPEDIA tieto Turkista
”Turkki on demokraattinen, sekulaarinen ja perustuslaillinen tasavalta. Sen poliittinen järjestelmä perustettiin vuonna 1923 Mustafa Kemal Atatürkin johdossa ensimmäisen maailmansodan jälkiselvittelyjen aikana, kun osmanien valtakunta oli kaatunut. Tämän jälkeen Turkki on integroitunut enenevässä määrin länteen, mutta on pitänyt samanaikaisesti yllä suhteitaan itäiseen maailmaan.
Maa on Yhdistyneiden kansakuntien, Islamilaisen konferenssin, OECD:n ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön perustajajäsen, Euroopan neuvoston jäsen vuodesta 1949 ja NATOn jäsen vuodesta 1952. Turkki on käynyt jäsenyysneuvotteluja Euroopan unionin kanssa vuodesta 2005 lähtien, liitännäisjäsen maa on ollut vuodesta 1963. Turkki on jäsen myös G20:ssä, joka tuo yhteen maailman 20 suurinta taloutta.”

WIKIPEDIA kertoo myös TURKIN TASAVALLAN AJASTA TARKEMMIN: Turkin tasavallan aikaa on ollut 29.10.1923 alkaen. ” Ympärysvaltojen miehitykset İstanbulissa ja İzmirissä ensimmäisen maailmansodan jälkiselvittelyjen aikana vaikuttivat Turkin kansallisliikkeen syntyyn. Mustafa Kemal Paššan, Gallipolin taistelussa kunnostautuneen sotilaskomentajan, johdolla käytiin Turkin itsenäisyyssota, jonka tarkoituksena oli Sèvres’n sopimuksen ehtojen kumoaminen 18. syyskuuta 1922 mennessä miehitysarmeijat oli karkotettu, ja maahan syntyi uusi turkkilainen valtio. 1. marraskuuta 1922 vastaperustettu parlamentti lakkautti muodollisesti sultanaatin ja lopetti samalla osmanien valtakunnan 623 vuoden mittaisen valtakauden. Lausannen sopimus vuonna 1923 johti vastamuodostetun Turkin tasavallan suvereenisuuden tunnustamiseen osmanien valtakunnan seuraajavaltiona. Tasavalta julistettiin virallisesti syntyneeksi 29. lokakuuta 1923 uudessa pääkaupungissa Ankarassa.”

“Kun Kemal Pašša oli noussut tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi, hän aloitti useita radikaaleja uudistuksia perustaakseen uuden maallisen Turkin sen osmanimenneisyyden jäänteistä. Sukunimilain mukaisesti Turkin parlamentti antoi Mustafa Kemalille vuonna 1934 kunnianimen “Atatürk” (Turkkilaisten isä).”

Turkki liittyi toiseen maailmansotaan liittoutuneiden puolelle sodan loppuvaiheissa seremoniallisena eleenä. Maasta tuli Yhdistyneiden kansakuntien jäsen vuonna 1945. Vuonna 1947 Yhdysvallat julisti ottavansa käyttöönsä Trumanin opin, kun Neuvostoliitto oli vaatinut sotilastukikohtia Turkin salmista ja kreikkalaiset olivat joutuneet vaikeuksiin yrittäessään kukistaa kommunisteja sisällissodassa. Opissa tuotiin julki Yhdysvaltojen aikeet taata Turkin ja Kreikan turvallisuus, ja tuloksena oli suurimittainen sotilaallinen ja taloudellinen tuki.”

Turkin ja Israelin suhteet ovat hyvät ja lojaalit jo puolelta vuosituhannelta eiväkä suhteet katkenneet II maailmansodan aikana.

http://www.science.co.il/hi/Turkish/

Turkki on vieläkin maailman mieluisin turistimaa Israelilaisille, ( eikä vain Jumalan alkuseurakunnalle Temppelin hävityksen jälkeen v 70).
Turkin osmanien valtakunnassa vallitsi hengen vapaus juutalaiselle uskonnolle ja Juudan seurakunnat menestyivät. Mutta juuri ennen II maailmansotaa oli jonkin asteen viisumivaikuksia niille, jotka pakenivat natsivaltakuntia, mutta moni turkkilainen diplomaatti toimi ankarasti auttaakseen juutalaisia välttämään keskitysleiri tai tuholeiri. Näitä henkilöitä oli suurlähettiläs Selahattin Ulkumen, joka sai pelastettua kymmeniä Rhodoksen saaren kreikkalaisjuutalaisia.

http://www.raoulwallenberg.net/?en/saviors/diplomats/2110.htm

1700 Rhodoksen juutalaista kuljetetiin Euroopan tuholeireille vuonna 1944.

( Ehkä I maailmansodan suuria virheitä oli pienentää liikaa Turkin valtakuntaa, sillä Turkilta otetut alueet muuttuivat juutalaisten vangitsemisten ja kuolemanpaikoiksi).

Struma- niminen laiva, jossa oli 769 juutalaista pakolaista tuli Istanbuliin, mutta jostain syystä ei pakolaisia päästetty maihin 1942 ja laiva palautettiin Mustalle merelle, jossa se räjäytettiin ja upotettiin sukellusveneistä käsin. ( Musta meri on nimensä veroinen, yksi jäi eloon tästäkin laivasta ) http://www.encyclopedia.com/beta/doc/1P1-49035698.html

Saksan juutalaiset tiedemiehet otettiin Turkkiin avosylin vastaan Turkkiin- tässä näyttää siltä, että Turkki noudatti ikäänkuin ”tavallista” emigranttipolitiikkaa _ ikään kuin ei tarpeeksi ajoissa olisi ollut tarpeeksi relevanttia käsitystä europpalaisten natsien hengestä ja annihilaation asteesta Euroopan puolella. Sehän oli ihmiskunnan historiassa ennenkuulumatonta niin kvalitatiivisesti kuin kvantitatiivisesti- vaikka kautta ihmiskunnan historian on ihmiset olleet julmia toisilleen.

Mutta juutalaiset seurakunnat Bulgariassa ja Turkissa olivat kuitenkin lopulta Euroopan ainoat, jotka eivät kärsineet natsiajan holokaustista maitten johtajien viisauden asnsiosta. Samaan aikaan miltei kaikki sefardiseurakunnat Kreikassa oli surmatut natsien kuoleman koneistossa II maailmansodan aikana.

Turkki salli myös omien juutalaisten kansalaistensa vapaan muuton Israeliin kun Juudan kansan kansallistunne oli herännyt. Suurin muuttoaalto Turkista käsin tapahtui vuosina 1940- 1950, kun Juudan oma kansalliskoti oli saatu ja sittemmin itsenäinen valtio. Turkin ansiosta tuhansittain juutalaisia pelastui kuolemalta.

( Sinne varmaan todellakin pysähtyi se Menorah- 7-haarainen kynttilänjalka- kuten Johannes Patmoksella jo näki : ja seitsemän lampunjalan alla on sitten vieläkin olemassa olevana ne seitsemän kaupunkia – ne ovat nyt arkeologisia ja pyhiinvaelluskohteita_ Efesos, Smyrna, Filadelfia, Tyatira, Pergamon, Sardes ja Laodikea).

Muistiin ajatuksia Turkista 15.2.2008 22:58

Olen kerran lentokoneen laskeutuessa ollut Istanbulissa ja kerran olen myös päiväsaikaan lentänyt Turkin yli ja katsellut lentokoneen ikkunasta Vähää- Aasiaa. Siellä oli eräs hieno vihreältä heijastava järvi. Ajattelin “Kuin Tarshish”, eräs vihreä jalokivi, krysoliitti jalokivi, on nimeltaan Tarsis.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Tuz

LISÄYS 5.12.2009

Mikä on Turkin ja  Israelin kansan suhde tänään 2009?

SWC antaa hälyttävää tietoa:

Puolivuosituhantinen ystävyys Turkin ja israelilaisten kesken  alkaa rakoilla ja antisemitismi paisuu Turkissa.

“For over 500 years, from the expulsion of Jews from Spain in 1492 to the horrific years of the Nazi Holocaust, Jews have found a safe haven among the Turkish people.

http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=4441467&ct=7618381

Leabright's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: