Trace radioactivity in aerosol samples in Finland´s Kotka, Sodankylä, Even In Norway

May 21, 2015

 

The  aerosol samples only   show a bit traces (nBq)  of  artificial  radioactivity, but  the background radiation values in Finland  are   in the  normal  rang .   50 – 300 nSv/ m3

Our Finnish background radiation  is normally  0,05- 0,3 microSievert/h  ( Our Country is  rich  of  natural uranium and radon ).

(Finnish News;) Ilmanäytteessä havaittu pieniä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita

19.5.2015 STUK.fi News

Säteilyturvakeskus (STUK) on havainnut Kotkan ilman radioaktiivisuuden valvonta-asemalta 4.–11.5. kerätystä aerosolinäytteestä pieniä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita. Lisäksi samaan aikaan Sodankylästä kerätystä ilmanäytteestä on havaittu jodi-131:a. Myös Norjan säteilyturvaviranomainen on vahvistanut tehneensä havaintoja pienistä jodipitoisuuksista.

Havaitut radioaktiiviset aineet ovat koboltti-60, niobium-95 ja cesium-134. Mitatut määrät olivat suuruusluokaltaan alle miljoonasosabecquereliä kuutiometrissä ilmaa. Määrät ovat niin pieniä, ettei niillä ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Suomen muiden valvonta-asemien mittaustulokset tältä ajanjaksolta valmistuvat myöhemmin. Kotkan ja Sodankylän havainnot eivät välttämättä liity samaan päästölähteeseen.

STUK jatkaa näiden keinotekoisten radioaktiivisten aineiden alkuperän selvittämistä, ja kertoo lisätietoja heti niitä saadessaan. STUK on yhteydessä naapurimaiden säteilyvalvontaviranomaisiin. Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmavirtaukset näytteiden keräysjakson aikana ovat suuntautuneet sekä Etelä- ja Pohjois- Suomeen usealta eri ilmansuunnalta.
STUK valvoo ilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Kerääjissä olevien pumppujen avulla ilmassa olevat hiukkaset kerätään lasikuitusuodattimelle ja suodattimet analysoidaan laboratoriossa. Menetelmällä havaitaan erittäin pienet muutokset säteilytilanteessa.

Lisäksi STUK valvoo ulkoista säteilyä Suomessa automaattisella säteilyvalvontaverkolla, johon kuuluu 255 mittausasemaa. Mittausasema hälyttää välittömästi, jos säteilytaso kohoaa normaalista taustasäteilystä, joka on 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnissa. Ulkoisen säteilyn normaali vaihtelu on suurempaa kuin mitä aiheutuu nyt mitatusta jodipitoisuudesta. Tästä syystä valvontaverkko ei havaitse pitoisuuksia, joita nyt on mitattu ulkoilmasta.

Lisätietoja ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvonnasta sekä ulkoilman radioaktiivisten aineiden mittaustulokset löytyvät STUKin internetsivuilta.

Comments are closed.

Leabright's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: